راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه اومانیته با رهبر
حزب کمونیست شیلی
نقش و اهمیت
"اکثریت جدید"
با برنامه
اصلاحات چپ
در انتخابات شیلی
ترجمه: ا. آذرفریتاش
 

 

  انتخابات ریاست جمهوری در شیلی دو هفته پیش برگزار شد و خانم میشه بشله برنده این انتخابات اعلام شد اما چون حد نصاب (بالای 50 درصد) رای نیآورده بود، انتخابات به دور دوم کشیده شد. خانم بشله یک سوسیالیست انقلابی است که در زندانی کودتای نظامی ها در شیلی علیه سالوادور آلنده نیز بوده است. او یک دوره رئیس جمهور بود و اصلاحات رادیکالی را در شیلی به اجرا گذاشت اما در انتخابات بعدی نتوانست پیروز شود و سکان ریاست جمهوری افتاد بدست راست های کشور. در طول حکومت راست ها، جنبش انقلابی – اصلاحی در کشور تازه با آنچه که خانم بشله انجام داده بود آشنا شدند و به همین دلیل در انتخابات اخیر بویژه نسل جوان و دانشجوی کشور با عزم رای به وی وارد انتخابات شدند. حزب کمونیست شیلی و دیگر نیروهای چپ کشور از خانم بشله حمایت کرده اند. روزنامه اومانیته ارگان حزب کمونیست فرانسه در باره انتخابات و انگیزه حمایت از خانم باشله با دبیرکل حزب کمونیست شیلی "گیلرموتیر" مصاحبه ای کرده که ترجمه آن را در زیر می خوانید:


- حزب کمونیست شیلی و شش تشکل دیگر به جنبش" اکثریت جدید" به رهبری خانم "میشل بشله" برنده دور اول انتخابات ریاست جمهوری شیلی" پیوست . ایجاد چنین اتحادی به چه دلیلی است ؟

گیلرمو: اولین هدف ما شکست راستگرایانی است که به سیاست های نئولیبرال و محافظه کاران خود ادامه میدهند وهدف دوم ایجاد محبوبیت پویا برای دولت جدید است که قادر شود قوانین ساختاری و یک برنامه اصلاحاتی نوین را به اجرا بگذارد. یعنی تغیر قانون اساسی که توسط پینوشه در سال 1980 اعمال شد. ایجاد یک سیستم آموزشی رایگان با کیفیت، اصلاحات مالیاتی بنیادین برای تامین هزینه مالی آموزش وپرورش، بهبود سیستم نظام بهداشتی و حقوق بازنشستگی و دیگر سیاست های اجتماعی بطور کلی . البته تغیر قانون اساسی باید برمبنای تصمیمات دولت از حقوق افراد جامعه باشد و از جمله حقوق مردم تمرکز زدایی در سیستم اداری دولت و تغییر سیستم اقتصادی و توزیع ثروت وهمچنین تاکید برحق حاکمیت برمنابع طبیعی است که اکنون مدتهاست از طرف شرکت های چند ملیتی به غارت می رود. برنامه ما همچنین شامل اقداماتی برای تضمین حقوق برابر زنان ومردان و حفاظت از محیط زیست است که نیار حیاتی برای توسعه و تقویت سیاست انرژی در کشور است. قوانین جدید برای حقوق کارگران و کارکنان باید ایجاد شود. از جمله تشکل های سندیکائی و اتحادیه های کارگری و ایجاد امکاناتی برای بحث و گفتگوی جمعی کارگران با دولت وغیره ... وسومین هدف ما مطالبات اجتماعی کارگران و جوانان است که در طول مبارزات اجتماعی- سیاسی حزب کمونیست دنبال شده است .

- این اتحاد که با" اکثریت جدید" در نظر گرفته شده است آیا ممکن است به یک اتحاد دائمی تبدیل شود؟
گیلرمو: بله. قصد ما این است . ما در آغاز یک دوران جدید برای تحولات بنیادین در کشور هستیم. چهار سال دوره ریاست جمهوری برای حل مشکلات کافی نیست. اگر ما این اتحاد و همگرائی سیاسی را حفظ و تقویت کنیم و اگر برنامه های اصلاحاتی تحقق یابد ما می توانیم در آینده از حمایت بیشتر مردم برخوردار شویم و سریعا پیش رویم.
- چگونه می توانید این برنامه را در چار چوب نهادهای کنونی پایه ریزی کرد ؟

گیلرمو: روش کار ما مطابق برنامه کار است . یعنی یک واحد کار مشترک با مشارکت مردم. این حاکمیت مردم است که حرف اخر را می زند. با توجه به قانون اساسی گذشته "پینوشه" که افرادی دو دستی برای منافع خود به آن چسبیده اند و اکثریت مردم خواستار تغییر آن هستند، ما در صورت پیروزی در انتخابات با هر هزینه ای قانون اساسی را تغییرخواهیم داد. مردم یک قانون اساسی جدید می خواهند . و این یک خواست دمکراتیک است و دیدگاه اکثریت باید پیروز شود. اگر ما موفق شویم اکثریت نمایندگان پارلمان که به دیکتاتوری پیشین وابسته اند را شکست دهیم روند تغییر قانون اساسی و بحث در این مورد در پارلمان ممکن است. اما به هر حال یک همه پرسی آگاهانه نیز لازم است .
- حزب کمونیست در انتظار چه نتایجی در انتخابات است ؟

گیلرمو: سه تن از نمایندگان حزب مدت چهار سال است که نماینده مجلس هستند. آنها با رای مردم انتخاب شدند. ما در این انتخابات 9 نامزد را برای مجلس و یک سناتور را معرفی کردیم و امیدواریم که بین 5 وتا 7 نفر در انتخابات مجلس پیروز شوند. حزب ما نقش مهمی در بسیج اجتماعی در این لحظه حساس سیاسی برعهده داشت و همچنین فعالیت واحدهای حزبی برای تشکیل "اکثریت جدید" بسیار محسوس بود. ما به مبارزه خود در هردو جبهه در اینده ادامه میدهیم .
 

 

 

 

                        راه توده  435     7 آذر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت