راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حرکت سرخ پوشان
 از روستاها
 به طرف پایتخت تایلند
 اومانیته- ترجمه جعفرپویا
 

 

  تایلند دشوارترین دوران سیاسی را بعد از جنبش مردمی سرخ پوشان در سال 2010 می گذراند. هفته گذشته نیروهای مخالف دولت "پیراهن زردها" در مقابل وزارت دارائی و وزارات امور خارجه بسیج شدند و خواستار استعفای "لیگ لوک شیناواترا" نخست وزیر تایلند شدند. دولت وی لایحه عفو عمومی را تصویب کرده که می تواند زمینه را برای باز گشت "تاکسین شنیاواترا" نخست وزیر پیشین به کشور فراهم کند. لایحه ای که باعدم رای اعتماد پارلمان مواجه شد . تاکسین در سال 2006 توسط کودتای نظامی و به جرم فساد مالی از مقام خود برکنار شد .در حال حاضر در تبعید بسر می برد . هوادران وی بطور عمده از روستائیان فقیر شمال و شمال شرقی تایلند میباشند و به "سرخ پوشان" معرف اند . دولت فعلی به رهبری خواهر تاکسین که وارث جنبش اجتماعی در سال 2010 است که از طرف ارتش به شکل خونینی سرکوب شد "و90 کشته و 1800 مجروح داشت اداره می شود . از این زمان تایلند بین هواداران تاکسین وهوادران سلطنت که اکثریت آنها از نخبگان شهری در بانکوک اند ومخالف دولت هستند تقسیم شد . با وجود رشد اقتصادی، تایلند یکی از نابرابرترین کشورهای آسیائی است. 20 درصد از ثروتمندان 69 در صد ثروت ملی را در اختیار دارند . با وجود بسیج قابل توجه از مخالفان "پیراهن زرد" 150 هزار تن یکشنبه گذشته در بانکوک و در همان روز 50 هزار تن از هوادران لایحه عفو عمومی برای حمایت از دولت در تظاهرات شرکت کردند. جبهه اتخاد ملی برای دمکراسی علیه دیکتاتوری "سرخ پوشان" در همین روز با صدور اطلاعیه اعلام کرد: بزودی از مناطق شما و شمال شرقی روستائیان به طرف بانکوک برای توازن نیرو و حقوق خود حرکت می کنند . گزینه های نخست وزیر برای خروج از بحران سیاسی بسیار محدود است و تحولاتی این هفته برای نحست وزیر بسیار دشوار خواهد بود . وی استعفای خود را تا کنون نپذیرفته و نیروهای ویژه پلیس را برای امنیت تقویت کرده است . دادگاه قانون اساسی تاکنون چندبارانحلال دولت طرفدار تاکسین را اعلام کرده است و اکنون به اتکا به "استراتژی نحبگان پادشاه" قصد دارد نخست وزیر را از طریق قانونی از مقام خود برکنار کند.

 

 

 

                        راه توده  435     7 آذر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت