راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

فیلم مخالفت مردم مولداوی

برای پیوستن به اتحادیه اروپا را ببینید

اوکرائین

تسلیم فشار

اتحادیه اروپا

نمی شود!

سایت حزب کمونیست روسیه

و روزنامه پراود

ترجمه آزاده اسفندیاری

 
 

 

سال ها است اتحادیه اروپا - چه مستقیم و چه با واسطه قرار دادن لهستان- سعی در کشاندن کشور اکراین به این اتحادیه را دارد. دولت سابق این کشور زمان ورود و الحاق به اتحادیه اروپا  را 27 ماه نوامبر 2013 تعین کرده بود.

در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور، با روی کار آمدن "ویکتور یانوکویچ" تب ادغام اکراین در اتحادیه اروپا پایین آمد تا جایی که اخیرا کابینه این کشور خواهان به تاخیر انداختن مدت این قرار داد شد.

یانوکویچ پس از چندین دیدار با مقامات روسیه، از جمله ولادیمیر پوتین، روسای جمهوربلاروس و دیگر روسای جمهور کشورهای مستقل مشترک المنافع اقتصادی گفت: "اکراین در شرایط فعلی عجله ای برای پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد". در پی اظهارات رئیس جمهور، کابینه این کشور پس از بحث های طولانی طرح پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را در شرایط فعلی منتفی دانست.

مصوبه هیات دولت اکراین رفتن به اتحادیه اروپا را مغایر با منافع ملی این کشور دانست و تاکید دارد که از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی همکاری و همگرایی با جمهوری های سابق اتحاد شوروی خصوصا روسیه از ارجحیت درجه اول برخور دار است.

روز 23 نوامبر شورای پارلمانی شبه جزیره کریمه که در ترکیب اکراین جمهوری خود مختاری است، ضمن حمایت و قدردانی از مصوبه هیات دولت مرکزی، مبنی بر روی آوری به جمهوری های سابق اتحاد شوروی استقبال کرد (اکثریت شورای پارلمانی شبه جزیره کریمه را کمونیست ها تشکیل می دهند.م).

در بیانیه شورای پارلمانی کریمه آمده است که جذب اکراین به اتحادیه اروپا چه از نظراقتصادی و چه فرهنگی فاجعه بزرگی برای مردم ما در بر خواهد داشت. تجربه دیگر کشورهای اروپای شرقی از جمله رومانی، کشور های پری بالتیک ...نشان داد که این کشور ها مستعمره ای هستند برای کلان سرمایه داران غربی . در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که نباید تابع شانتاژها و تبلیقات زهر آگین اتحادیه اروپا و نیروهای اپوزیسیون قرار گرفت.

آن چه دراکراین می گذرد، ایامی هستند سرنوشت ساز و پر تب و تاب. روز های  23 و 24 نوامبر در شهر های بزرگ این کشور از جمله شهر "کیف" پایتخت، روزهای زورآزمایی بین مخالفین و موافقین پیوستن اکراین به اتحادیه اروپا بود. روز شنبه 23 نوامبر در میدان مرکزی پایتخت بیش از 30 هزار نفر در"میدان اروپا" گرد آمدند تا مخالفت خود را با مصوبه دولت ابراز دارند. تعدادی از این افراد با خشونت هر چه بیشتر سعی داشتند به ساختمان کابینه دولت رفته و با هیات دولت "تسویه حساب" کنند. هر چند دست متعرضین به دولتی ها نرسید اما هر چه بر سر راه خود یافتند بر سر محافظین کوبیدند تا آنکه نیروهای پلیس دخالت کردند و"منادیان آزادی" را از ساختمان کابینه بیرون راندند. اتحادیه اروپا یک مشت زن ازدور خارج شده را به زور تبلیغات تلویزیونی ( از جمله تلویزیون یورو نیوز" تبدیل به سخنگوی این جمعیت کرده است. مشت زنی که هر بار سخن می گوید بیش از پیش سطح پائین درک سیاسی او به نمایش در می آید.م)

لازم به یاد آوری است که ایالات متحده آمریکا اخیرا فشار های زیادی را بر حکومت اکراین وارد آورده است تا این دولت مجبور به امضای قرار داد ورود به اتحادیه اروپا شود. از سوی دیگر بر اساس گزارش های دولت اکراین، دست های پنهان دولت های آمریکا و اتحادیه اروپا در حوادث روز های گذشته به روشنی نمایان بوده است.   

از منظری دیگر روز یکشنبه 24 نوامبر، طرفداران مخالف ورود اکراین به اتحادیه اروپا و موافق همکاری با جمهوری های اتحاد شوروی سابق در میدان آزادی شهر کیف اجتماعی با شرکت ده ها هزار نفر برگزار کردند.

در عین حال "ایگورالکسیف" دبیر دوم حزب کمونیست اکراین و عضو فراکسیون کمونیست ها در مجلس"راد" پارلمان این کشور، طی سخنانی اعلام کرد: به رسم قاعده و قانون"همه پرسی درکشور اکراین"هر تصمیم اساسی جهت تغییرسیاست خارجی و اقتصادی در کشور باید به رفراندوم گذاشته شود. برای برگزاری رفراندم متناسب با جمعیت کشور ما، 3 میلیون امضا لازم است تا دولت را موظف به برگزاری همه پرسی کند. به کوشش حزب کمونیست اکراین تا به امروز از شهرها و ایالات مختلف 3 و نیم میلیون امضا گرد آوری شده است، بدین ترتیب حکم مردم اکراین دایر بر رفراندم قطعی است و کسی حق ندارد بدون رای مردم جهت گیری آینده این کشور را دیکته کند. ما تمام صورت جلسه ها و امضا های جمع آوری شده را در اختیار پارلمان و دولت قرار داده ایم.

با توجه به جمع آوری امضا از مناطق مختلف کشور و نظر سنجی ها بیش از 90 در صد مردم کشور ما مخالف پیوستن به اتحادیه اروپا هستند.

باید یاد آوری کنم که کار جمع آوری امضا جهت رفراندم برای چنین امر خطیری از 10 اکتبر تا 15 نوامبر سال جاری به طول انجامید.

 

+++

در همسایگی اکراین، رئیس جهور و پارلمان کودتاگر "مولداوی" علیرغم مخالفت احزاب و مردم این کشور قرار داد الحاق این جمهوری را تا تاریخ 27 نوامبر 2013 به امضا رسانده بودند.

به دنبال اعتراض های میدانی و خیابانی احزاب مخالف و مردم مولداوی طی دو سال گذشته، روز یکشنبه 24 نوامبر به دعوت حزب کمونیست این کشور بیش از 60 هزار نفر از مناطق مختلف در میدان مرکزی شهر "کیشینف" پایتخت در مقابل ساختمان پارلمان اجتماع کردند. در این مراسم "ولادیمیروارونین" رهبر حزب کمونیست این کشور برای اجتماع کنندگان سخنرانی کرد. او گفت: ما بدنبال اعمال خشونت و به هم ریختن نظم اجتماعی نیستیم. این مقامات جمهوری ما هستند که سه سال پیش به کمک نیروهای امنیتی رومانی در پارلمان کودتا کردند و مانع از آن شدند تا اعضای پارلمان آزادانه رئیس جمهور را انتخاب کنند. آنها با بستن قرار دادهای مخفیانه و به دور از چشم مردم با مقامات اتحادیه اروپا سند مستعمره قرار دادن جمهوری ما را امضا کردند. این در حالی است که تجربه کشورهایی که با اتحادیه اروپا همکاری کردند نشان داد که آنها نه به شکوفایی اقتصادی رسیدند و نه به آزادی واقعی. سهم آنان بی کاری، بی خانمانی و فقر و در به دری روز افزون بوده است. منافع ما ایجاب  می کند تا به گذشته خود باز گردیم و با جمهوری های اتحاد شوروی سابق همه جانبه همکاری کنیم.

اجتماع کنندگان هیاتی برای مذاکره با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور فرستاده بودند که آن ها از ترس مواجه شدن با اجتماع کنندگان از در های دیگری بیرون رفته بودند.

 

 

 

                        راه توده  435     7 آذر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت