راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

3  نسل جنايتكاران

از مشروطه تا ج. اسلامی

 

 

از مشروطه به اين سو، نقش آمران و عاملان جنايات، كشتارها، شكنجه ها و اعدام ها بر كاغذ و پرده ضبط شده است. از باغشاه تهران و اعدام ملك المتكلمين يادگارهای خونينی بر جای مانده است. ناصرالدين شاه به عكاسی و عكس علاقه داشت اما شايد نمی دانست كه اين وسيله تنها برای برداشتن عكس او در شكارگاه و تفرجگاه‌ها اختراع نشده است. دوربين، خود را تكثير می‌كند و كرد و تصاوير ديگری نيز برداشته شد. گرچه نه به دوران او، اما به دوران مظفرالدين شاه و محمدعلی ميرزا و... بسيار هم.

از آغاز همگانی شدن دوربين و عكس برداری، از سه نسل شكنجه گران و عاملان جنايات نيز دركنار آمران آنها عكس و تصوير به جای مانده است. از دوران رضاخان، دوران پسر او "محمد رضا" و اكنون که اینترنت و فیسبوک جهان را در نوردیده، از نسل سوم دودمان جنایتکاران در جمهوری اسلامی یادگارهای خونینی باقی مانده است.

سرپاس مختاری و پزشك احمدی دوران رضا شاه اجداد لاجوردی و مرتضوی و ازغدی و مجيد حلوائی در جمهوری اسلامی بودند و تهرانی، حسين زاده، عضدی و... نسل شكنجه گران فاصله اين دو نسل.

نسل اول آنقدر به ادامه قدرت رضا شاه ايمان داشت كه برای پنهان كردن خويش نام مستعاری انتخاب نكرد، اما نسل ميانی در زمان پسرش چرا. دهها نام مستعار برای خود و قربانیان شکنجه اختراع کردند و پشت آن پنهان شدند. اما سرانجام پرده ها کنار رفت و همه آنها شناخته شدند. هر دو گروه در دوران پهلوی همان كردند كه در جمهوری اسلامی تيم‌های قتل‌های زنجيره‌ای و اعدام و شكنجه كردند.

هيچ حكومتی درجهان ابدی نبوده و ابدی نيز نخواهد بود. پرچم‌ها كه پائين كشيده شود، نوبت حساب پس دادن می‌رسد. همانگونه كه سرپاس مختاری، سرلشكر ايرم، پزشك احمدی، عباس شش انگشتی - از عاملان جنايات در زمان رضا شاه - در امان نماندند، شكنجه گران و جنايتكاران دوران پسر او نيز در امان نماندند. مرتضوی‌ها و ازغدی‌ها هم در امان نخواهند ماند، به آن شرط زود تر رسیدن نوبت پاسخ لب مرگ را نبوسیده باشند. اين حكم روزگار است.

چرا اين را لازم بود يادآوری كنيم؟ آن هم در سالگرد تاسیس حزب توده ایران. به این دلیل که بزرگترین قربانیان شکنجه و اعدام چه در زمان رضا شاه و چه در زمان پسرش و چه در جمهوری اسلامی بنیانگذاران حزب کمونیست ایران و سپس حزب توده ایران بوده اند.

شماری از آنها كه دراين شماره راه توده عكس هایشان را می‌بينيد، عاملان بزرگترين جنايات در زمان رضا شاه بودند. سرپاس مختاری، پزشك احمدی، سرلشكر ايرم که شريف ترين دگرانديشان، متفكران، سياستمداران و حتی برخی یاران و همراهان خود رضاشاه بدست آنها و به فرمان رضا شاه به قتل رسيدند.

 

 

 

                        راه توده  42    11 مهر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت