راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

خواب های شوم

نئو نازی ها

در یونان

اومانیته- آذرفریتاش

 
 

  همه شبکه های تلویزیون و روزنامه های یونان تصویر "نیکلایوس میشلیا یا کوس" رهبر 56 ساله حزب "طلوع طلائی" را که برای پاسخ به قتل یک کارگرجوان ضد فاشیست توسط یکی از هواداران این حزب در یونان به قتل رسید vh به نمایش گذاشتند. رهبر حزب نئو نازی با شلوار سیاه و پیراهن سفید، دستبند به دست، توسط پلیس جنائی نقابدار با "ایلیاس پانا ژیو تاروس" یکی از کادرهای حزب نئونازی از ایستگاه پلیس خارج می شد. رهبر حزب می گفت "ما از هیچ چیزی نمی ترسیم ". آیا باید قتل یک کارگر ضد فاشیست توسط یکی از هوادران حزب نئو نازی صورت گیرد تا اینکه نمایندگان حزب نئو نازی از طرف مقامات قوه قضائیه مورد تعقیب قرار گیرند؟
بدون شک دولت ائتلافی آنتونیس ساماراس متشکل از حزب دمکراسی نوین وحزب سوسال دمکرات "پاسوک" میخواهند وانمود کنند که از امنیت مردم و دمکراسی در یونان دفاع می کنند و رسانه ها برای تحمیل این سیاست بر مردم از هیچ شیرینکاری کوتاه نمی آیند. در واقع بنا برنظر سنجی چند روز گذشته در یونان، آمار نشان میدهد که آرائ حزب "طلوع طلائی "که در انتخابات ژوئن سال 2012 معادل 6.92 درصد بود به 6.8 در صد کاهش یافته است . اما نژاد پرستی و بیگانه ستیزی در کشور ادامه دارد. در سال 1980 حزب "طلوع طلائی" که هنوز یک حزب نبود، جنبش متشکلی در کنار مجله "اپونیم" به رهبری دیکتاتورهای نظام گذشته و چند تن از همکاران رژیم نازی و برخی از مردم مبتلا به ایده های نژاد پرستانه رهبری بود. موسس این مجله "نیکلایوس میشلیا یا کوس" ریاضیدان و رهبر کنونی حزب" طلوع طلائی" بود که مقالاتی و تصاویری از نئونازیها را منتشر می کرد. سخنان اصلی این جنبش دفاع از نژاد پرستی و بیگانه ستیزی و رد سیستم و در عمل حملات خیابانی به چپ ها و نیروهای دمکراتیک و مهاجران یونانی است.
از سال 2011 این گروه با مصونیت از مجازات، حملات نژاد پرستانه خود را در پایتخت تشدید کرد و در سال 2012 وقتی که سیاست های ریاضتی ترویکا و دولت کشور را غرق بحران کرد، این گروه موفق شد 18 نماینده را از حزب خود وارد پارلمان کند. " البته کرسیهای که در گذشته متعلق به حزب راست افراطی"لائوس" بود. از زمانی که حزب "طلوع طلائی" در نوامبر سال 2012 وارد ائتلاف "وحدت ملی " شد دیگر نمی توانست به عنوان مخالف با نظام سیاسی مقابله کند و بتدریج ایده های نژاد پرستانه و بیگانه سیتزی یک باره وارد فضای عمومی، سیاسی و حتی در نهادهای و صفوف دولتی شد و مشروعیت پیدا کرد. در واقع این سیاست نژاد پرستانه هرگز دولت را ترک نکرد. "دیکتاتوری نظامی سابق با یک خیزش مردمی سقوط نکرد، بلکه بدلیل مشکلات سیاسی در قبرس سقوط کرد و یک خیانت ملی نامیده شد. در آن زمان جز بالاترین مقامات دیکتاتوری، بقیه طرفداران دیکتاتوری در ارتش و قوه قضائیه و کلیسا در مقام خود باقی مانند. به نظرروزنامه نگار و نویسنده کتاب سیاه "طلوع طلائی" دیمیتریس پسارا که سالیان درازی در این مورد تحقیق می کند، دهه ها است که هوادران نئو نازی به بصورت متشکل در حاشیه مشغول فعالیت اند و گروه های آن در نهادهای دولتی فعالیت می کنند. در واقع این سیاست هرگز دولت را ترک نکرد. بطور مثال برادر رهبر حزب "طلوع طلائی" مرد شماره دو ارتش در دولت "کا را مانلیس" بود. تجربه نتایج بدست امده از انتخابات گذشته نشان میدهد که از هر دو نفر پلیس یک نفر به حزب نئونازی رای داده است و در بسیاری از تصاویر و فیلم های تظاهرات نشانداده می شود که اعضای حزب "طلوع طلائی" از طرف نیروهای پلیس و امنیت حفاظت می شوند و بطرف معترضان سنگ پرتاب می کنند. مسئله ای که تا هفته گذشته مقامات دولتی آن را رد می کردند. با وجود بر این، اعضای حزب طلوع طلائی به تاخت و تاز خود ادامه می دهد، اما با این حال احزاب چپ برتری آرا را در انتخابات آینده خواهند داشت. این احزاب احزاب چپ هستند که مردم را بر علیه احزاب «نژاد پرست» و دولت سامارای بسیج می کنند. اکنون یونان به احتمال زیاد به یک وام جدید نیازمند است و تعهدات ریاضتی بیشتر را از طرف ترویکا برای دریافت وام خواهد پذیرفت. این در حالی است که ائتلاف دولت حاکم شکننده است و با تحمیل اقدامات ریاضتی دوام نخواهد آورد.
 

 

 

 

                        راه توده  42    11 مهر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت