راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

خورشید

اخوان المسلمین

در تونس

رو به غروب است

آذر فریتاش

 
 

 

"حمادی قدیسی" استاد علوم سیاسی دانشگاه تونس با روزنامه اومانیته (7 اکتبر 2013) مصاحبه ای انجام داد که با عنوان "خشم تونسی ها علیه حزب النهضت" منتشر شد.

حمادی قدیسی دراین مصاحبه پیرامون اوضاع تونس به سئوالاتی که طرح شد پاسخ گفت.

 

- وعده های هفته گذشته حزب النهضت برای استعفاء و ترک قدرت در تونس گویای کاهش نفوذ اسلامگرایان و بویژه حزب اسلامگرای النهضت در میان مردم است. به نظر شما توافق بین حزب النهضت و اپوزیسیون مخالف بر سر چیست؟

 

حمادی قدیسی: این اولین گام است.

ببینید! بدون فشارهای جامعه مدنی و تحصن دائمی هزاران نفر از مردم در مقابل مجلس تونس برای اعتراض به قتل "محمد براهی" که در 25 جولای ترور شد؛ و همچنین طرح خواست استعفای دولت و انحلال مجلس موسسان، میانجیگری "او ژ ت ت" (بزرگترین سندیکای کارگران با 750 هزار عضو  در کشور 11 میلیونی تونس) توافق برای حل مسائل دشوار بود. اکنون کارهای سخت تری آغاز می شود، اما آنچه در انتظار سرنوشت تونس است پیچیده تر خواهد بود. بعلاوه اصلا معلوم نیست خواست 21 حزب سیاسی تونس به مجلسس موسسان طرح شود. مجلسی که متشکل از 50 حزب سیاسی است و اکثر نمایندگان آن هیچ نظمی را رعایت نمی کنند و اکثریت در اختیار اسلامگرایان است. ما نباید نسبت به طرح و تائید خواست های مشترک 21 حزبی که با هم به تفاهم رسیده اند و یک برنامه مشترک برای برون رفت از بحران تهیه کرده اند، در چنین مجلسی خوش بین باشیم.

 

- بنابراین خطر عدم توافق در مجلس وجود دارد ؟

 

بله این خطر وجود دارد زیرا حزب النهضت (اخوان المسلمین) قطعانه رویه خود عمل می کند. باید بگویم که در این مورد چند مسئله اساسی هنوز ناشناحته است. اول اینکه آیا مجلس موسسان دولت بی طرفی را تائید میکند؟ و همچنین تعیین تاریخ انتخابات و کمیسیون رسیدگی انتخابات و پیش نویس قانون اساسی در مجموع "یک بلوک" وهمزمان مورد تائید مجلس موسسان قرار میگیرد؟ و یا باید بحث در مورد تک تک مسائل مورد اختلاف و جزئیات آن صورت بگیرد. مسئله دیگر اینکه چگونه با دولت "بی طرف" که در اینده قدرت را در اختیار خواهد داشت باید کارکرد؟ البته این امکان هست که مجلس موسسان از هم پاشیده شود که در این حالت دولت آینده این اجازه را پیدا می کند تا انتخاب آینده که در 9 ماه آینده قراراست برگزار شود قدرت را در اختیار بگیرد. رهبران النهصت تا کنون تضمین داده اند که در تصمیمات خود صادق هستند، در اینصورت این امکان وجود دارد که تونس به نوبه خود فصل تازه ای از تاریخ سیاسی خود را آغاز کند.

- این یعنی امید وجود دارد؟

بله. من در این مورد خوشبین هستم و به همین دلیل معتقدم که اسلامگرایی و بویژه حزب النهضت در حال نزول است. اینها مانند یخ در مقابل خورشید هستند. امیدوارم آنچه در مصر اتفاق افتاد در تونس تکرار نشود. مردم تونس نسبت به حزب النهضت خشمگین هستند و مبارزه می کنند. در ذهن مردم باقی ماندن این حزب در حاکمیت به معنای گرسنگی و نا امنی و تشدید بحران های اجتماعی است. در باور مردم کار دولت "علی العریض" که وابسته به النهضت است از هم اکنون پایان یافته است. http://www.humanite.fr/monde/hammadi-redissi-les-tunisiens-ont-la-rage-contre-e-550566

 

 

 

                        راه توده  428     18 مهر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت