راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

شطرنج نفت

اطراف

دریای مدیترانه

 
 

 

دوستان راه توده!

 تقریبا یک سال قبل کتابی تحت عنوان "بازی شطرنج در مدیترانه شرقی" به قلم دو محقق به اسامی "دوغان یاشار" و "دورسون ایلدیز" منتشر شد. مطابق این کتاب منابع عظیمی از نفت و گاز در قعر دریای مدیترانه نهفته است. دریائی که از جهت تعداد، در بین دریاهای جهان بیشترین کشور های مشترک الساحل را دارد. تا سال 1974 جزیره قبرس پایگاه و پادگان ژاندارمری بریتانیا در دریای مدیترانه بود، ولی در همان سال که حزب چپ گرای ترکیه به رهبری "بلند اجویت" امور ترکیه را به دست گرفت، تحت عنوان "کمک به ترک های قبرس" به بخش شمالی حمله شد و "قبرس ترک نشین شمالی" تاسیس شد. زیرا هم از جهت موقعیت استراتژیک مهم است و هم اینکه درست ناظر بر همان منابع انرژی است که در این کتاب درباره آن نوشته شده است. موضوع جالب تر در این خصوص اینست که قبرس شمالی در دوره حکومت "بلند اجویت" اشغال شد و قانون منع اعدام و سپس باز داشت "عبد الله اوجالان- رهبر حزب کارگران کردستان- در دوره حکومت حزب راستگرای حرکت ملی به رهبری "دولت باهچه لی " که معنای آن چیزی نیست جز این که "چپ" حکومتی و "راست" حکومتی هر دو در ترکیه یک نقش را ایفاء می کردند و می کنند.

 

 

 

                        راه توده  428     18 مهر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت