راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جاسوسی و شنود اینترنتی

امریکا در اتحادیه اروپا

متحدان علیه هم

جاسوسی می کنند!

اومانیته- ترجمه آذرفریتاش

 
 

 

مهمترین خبر این هفته فرانسه افشای اسنادی جاسوسی و شنود سازمان اطلاعاتی امریکا  NSA" در این کشور بود. افشای جاسوسی ارتباطات داخلی فرانسه و اتحادیه اروپا که خبر آن در روزنامه "لوموند" منتشر شد، ضربه هوشیار کننده ای برای مردم فرانسه بود.

گروه فرانسوی ـ امریکائی "الکاتل لوسنت " یکی از بزرگترین شرکت های خصوصی و تولید کننده "کابل" در جهان در این جاسوسی برای امریکا نقش مهمی داشته است. این شرکت ماشین های پیشرفته را در مراکز مخابراتی نصب می کرده است. از طریق همین شرکت ترافیک اینترنت و تلفن های همراه مانند سرویس اطلاعات امریکا ردیابی می شده است. نگرانی عمده از جاسوسی "الکاتل" اینست که این شرکت در مرکز سازمان اطلاعات فرانسه، در سرویس خدمات دیجیتال فرانسه فعال است. شرکت "الکاتل" ارتباطات از راه دور کمپانی اروپائی ـ هندی "ال ای جی" را برقرار کرده است. 15 هزار کیلومتری کابل زیر دریای مدیترانه که لندن را به بمبی وصل از سوی همین شرکت ساخته شده است.

سیستم ارتباطی از طریق همین کابل،  از مراکش، لیبی، قطر و امارات متحده عربی می گذرد. کشورهائی که از فن آوری فرانسوی برخوردارند.

بدین ترتیب شرکت "الکاتل" این امکان را داشته تا کلیه اطلاعات مهم ارتباطی این کشورها را ردیابی و کنترل کند.

افشائ خبر جاسوسی سرویس اطلاعات امریکا  با واکنش تند دولت فرانسه نسبت به متحد نظامی خود ایالات متحده مواجه شد. گرچه فرانسه قادر نیست از چنگال هژمونی امریکا رهائی یابد.

امروز سئوال در اتحادیه اروپا اینست که آیا واقعا مقامات اروپا از اخبار فعالیت شرکت های جاسوسی به اطلاع بوده اند؟ سکوت مقامات اروپا برای چیست؟ در میان اسناد افشا شده توسط "ادوارد اسنودن" از شرکت انگلیسی   TAMPERAکه در ریابی در مقیاس ارتباطات بین المللی از راه دور با سازمان اطلاعات امریکا همکاری می کند نام برده شده است که از رقبای خود عقب نیست!        

بدنبال افشای خبر جاسوسی سازمان اطلاعات امریکا در امور امنیتی فرانسه و اتحادیه اروپا، حزب کمونیست فرانسه و جبهه چپ جلسه فوری برای رسیدگی به  جاسوسی سازمان اطلاعات  امریکا که خطر جدی برای دفاع ملی است را ازمجلس درخواست کردند.

"پیر لوران" رهبر حزب کمونیست فرانسه در این مورد به دولت اعلام کرد: "دولت فرانسه موظف است که  پاسخگوی تمام عواقب ناشی از این عمل تجاوز کارانه باشد. مشارکت فرانسه در فرماندهی نظامی ناتو با افشای این جاسوسی توسط سیستم اطلاعاتی امریکا مستقیما زیر ضربه قرار گرفته است.  بخصوص دولت فرانسه موظف است  خرید هواپیماهای بدون سرنشین که مجهز به  کامپیوترها و سیستم  ارتباط از راه دور است و تحت کنترل سازمان اطلاعات  ایالات متحده است و مستقیما به پنتاگون گزارش می دهد را متوقف کند. مسئله ای که بخشی از سیستم دفاع ملی فرانسه را به خطرمی اندازد. با توجه به نیاز حفاظت ملی باید همکاری صنعتی برای تولید این نوع هواپیماها که به سیستم دفاع و کسب اطلاعات مستقل کمک میکند متوقف شود"

 

 

 

                        راه توده  430     2 آبان ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت