راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

گزارش شعبه بین الملل حزب کمونیست یونان

سایت حزب کمونیست روسیه

مقابله بی تزلزل

با سرمایه داری

ترجمه- آزاده اسفندیاری

 

 

هفتاد و دو سال از تشکیل جبهه ملی مقاومت مردم یونان بر علیه اشغال گران فاشیست، با ابتکار حزب کمونیست این کشور می گذرد. به همین مناسبت روز 14 اکتبر، روز آزادی شهر آتن از اشغال نیروهای متجاوز نازیسم با فراخوان حزب کمونیست این کشور تظاهراتی بر پا شد.

میدان اصلی شهر آتن، شاهد حضور دهها هزار نفر در سنین مختلف از اعضای حزب کمونیست، جبهه مقاومت ملی یونان و دیگر احزاب چپ، سندیکا های گارگری و دیگر تشکل های زحمتکشان این کشور بود.

در تب و تاب التهاب های متاثر از مشکلات مالی و اقتصادی یونان و سر بر آوردن و عرض اندام کردن گروه های فاشیستی (کشتن یکی از خبرنگاران چپ توسط آن ها) در این کشور، به شرکت کنندگان در میتیگ و راه پیمایی، انگیزه های فزون تری داده بود.

سخنران این گرد همآیی و تظاهرات، رهبر حزب کمونیست یونان "دیمیتریس کوتسومباس" بود.

او در سخنرانی خود، از جمله گفت:

 

حزب کمونیست یونان، یگانه حزب جامعه یونان است که تاریخ خود را همواره آموخته و درس های گرانقدری از آن در کارنامه خود دارد.

حزب ما آزموده های خود را نه تنها برای نسل های فعلی به کار گرفته، بلکه باید ارثیه ای تاریخی باشد برای نسل های بعدی.

باور های ما در جریان آموزش تاریخی تحکیم یافته اند و اهداف استراتژیک حزب مبتنی است بر افت و خیزهای حوادث پشت سر. گذشته ای که چه در شرایط فعالیت علنی و چه مخفی، با اتکای به آن توانستیم چراغ راهنمای حزب خود خود و مردم یونان باشیم.

تجربه جوامع جهانی و جامعه یونانی به ما آموخته است که در شرایط انحصارات سرمایه داری، راهی جز ورود به سوسیالیزم وجود ندارد.

در شرایط انقلابی امروز کشور ما، مسله پیروزی طبقه کارگر و متحدین استراتژیک آن توسط حزب کمونیست تدوین گردیده است. پیروزی زحمتکشان یونان، امری است مبرم و ضروری که هر کدام با حفظ استقلال سازمانی خود و در راس آن ها حزب ما در به مرحله عمل درآوردن آن با عزمی راسخ در تکاپو می باشند.

دبیرکل حزب کمونیست یاد آور شد: تاریخ به ما ضرورتا حکم می کند که دائما مبارزه ایدئولوژیک

بر علیه احزاب ، ساختار و ایدئولوژی بورژوازی را پیگیرانه دنبال کنیم. جنبش های کارگری و متحدان آن را باید از کارزار رفورمیست ها و اپورتونیست ها آگاه کرد و از افتادن به دام آن ها بر حذر داشت.

اگر کمونیست ها همواره در مبارزه ایدئولوژیک با نیروهای طرف دار سرمایه داری با توانمندی فکری و ایدئولوژیکی خود کوتاهی کنند، حتی در شرایط سوسیالیسم هم زمینه را به آن ها واگذار خواهند کرد.(تجربه اتحاد شوروی.م)

خلق ما، نبایستی قربانی سیاست های نوین اقتصادی "ریاضتی" صاحبان ثروت شود. مردم باید برای حکومت زحمتکشان مبارزه کنند، تنها این راه منجر به محو استثمار و بی عدالتی طبقاتی و رهایی طبقه کارگر و متحدین خلقی آن و برچیدن بساط انحصارات سرمایه داری و ریشه کن کردن همیشگی  بحران های ادواری آن همین است.

در سال های اخیر نیرو های مختلف سیاسی در حاکمیت کشور ما، سعی بر آن داشته و دارند تا با فریب و نیرنگ و جعل اخبار مردم را بفریبند. آن ها در باره "اشغال گری نوین" و  در "باره استقلال" از چکمه های آلمانی و آمریکایی و غیره دم میزنند. بدین صورت آن ها متحدان و همکاران بورژوازی خود را تبرئه می نمایند. آن ها تامین کننده و حراست کننده سرمایه های کنونی و آتی خود می باشند که مرتبط می شوند با گروه های سرمایه داری انحصاری که سیاست "مرکل" آلمانی، "اولاند " فرانسوی و اوبامای امریکائی و...دیگران را نمایندگی می کنند.

بورژوازی یونان و اربابان جهانی آن ها موانع جدی هستند در تشخیص هدف و سمت سوی مبارزه خلق ما.

حزب کمونیست یونان با تشخیص درست منافع مردم، هیچ گاه به دام سیاست های انحصار گران بورژوایی وهم قطاران آن ها نخواهد افتاد.

تجربه تاریخی به ما آموخته است که ریشه های فاشیسم، نازیسم، جنگ و ویرانگری با سیستم سرمایه داری عجین است. نباید به وعده های مردم فریب نیروهای هوادار سرمایه خصوصا فاشیست ها در دادن وعده "طلوع طلایی" را خورد. این نیرو های مخرب با شعار های آنچنانی خود تا به حال بار ها بشریت را تا مرز نابودی برده اند. کافی است تا نگاهی کوتاه به اطراف خود بیاندازیم تا چهره کریه جنگ، آوارگی، بیکاری و گرسنگی را در کشور های مختلف مشاهده کنیم.

وظیفه عاجل ما کمونیست ها در کشور خود آن است تا چهره کریه و آلوده به فتنه سرمایه داری را که همزاد با فاشیسم و نازیسم است افشا کرده و با آن مبارزه کنیم. بنا براین، مبارزه کارگران و متحدان طبیعی او، جوانان و دیگر نیروهای خلقی است که فریب "طلوع طلایی" این سرطان های اجتماعی را باور نکنند و در هر عرصه اجتماعی اعم از کاخانه، موسسات، دیگرمحل های کار، مدارس و دانشگاه ها مبارزه کنند.

 

 

 

                        راه توده  430     2 آبان ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت