راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اخوان تونس

بعد از اخوان

سرنگون شده مصر

آذرفریتاش

 
 

 

رویدادهای مصر و سپس جنجال بر سر کاربرد سلاح شیمیائی در سوریه و خطر حمله نظامی امریکا به این کشور، تا حدودی زیادی اخبار رویدادهای کشور تونس را در حاشیه قرار داده است و این درحالی است که جنبش اصلاحی تونس علیه حکومت اخوان المسلمین در تونس نیز همچنان ادامه دارد. این جنبش اکنون دربن بست سیاسی در این کشور خود را نشان میدهد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه "آ اف پ" هنوز دولت تونس مقاومت می کند و تن به تغییر ترکیب کابینه نمی دهد. از سوی دیگر، مخالفان نیز هیچ تغییر در تصمیم خود برای مقابله با دولت مستبد اخوان المسلمین نداده اند. نمی توان نام این دو امتناع را بن بست گذاشت. شاید نام آن صف آرائی برای رویاروئی های آینده نزدیک باشد. اگر دولت نتواند با مخالفان بر سر ترکیب تازه کابینه به توافق برسد، باید منتظر حضور دوباره خیابانی مردم بود.

این برای همه روشن است که تونس در یک بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. اتحادیه عمومی کارگران تونس" او. ژ.ت. ت" که نقش  میانجی بین اپوزیسیون و دولت موقت تونس را برعهده دارد تاکنون نتوانسته راه حلی برای بحران سیاسی این کشور پیدا کند. حمه الهمامی به نمایندگی از احزاب مخالف دولت امیدوار است حزب حاکم النهضت و متحدان آن در دولت، پس از گفتگوی ملی برای تعیین ترکیب کابینه انتقالی بعدی راه حلی برای حل بحران بیابد. قانون اساسی و قانون انتخابات دو محور اساسی اختلافات است که باید بر سر آن به تفاهم رسید. آیا مخالفان و دولت موقت در این زمینه به توافق و تفاهم خواهند رسید؟

دولت باید تا پایان ماه سپتامبر استعفا بدهد. جبهه نجات ملی که شامل احزاب مخالف دولت است در خواست خروج اسلامگرایان و تشکیل کابینه تکنوکرات را بعنوان یک پیش شرط برای مذاکرات طرفین اختلاف اعلام کرده است. اخوان المسلمین که با حزب "النهضت" دولت موقت را دراختیار دارد و از تکرار سرنگونی "مرسی" در مصر بیمناک است به نوبه خود طرح های تازه ای را برای خروج از بن بست سیاسی و حل و فصل اختلافات به مخالفان  پیشنهاد کرده است که خود نوعی نرمش در برابر آنهاست، اما مخالفان به این اندک راضی نیستند و خواست هائی فراتر از عقب نشینی اخوان المسلمین دارند.

اتحادیه عمومی کارگران تونس که 750 هزار عضو دارد و سندیکای کارفرمایان و انجمن ملی حقوقدانان و لیگ تونس برای حقوق بشر چهلمین روز یادبود "محمد براهمی" از رهبران چپ تونس را روز تظاهرات در تونس اعلام کرده است. مخالفان ترور محمد ابراهیمی را کار دولت و اسلامگرایان میدانند. آیا این تظاهرات سرآغاز دور جدید حضور ادامه دار خیابانی مردم تونس خواهد شد؟

 

 

 

                        راه توده  42    14 شهریور ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت