راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اخوان المسلمین

زیر فشار

جنبش ملی تونس

تدوین جعفر پویا

 
 

  خبرگزاری فرانسه" آ اف پ" گزارش داد که هیچ تغییرعمده ای در جلسه میان دولت موقت تونس و مخالفان بدست نیآمد. این دیدار هفته گذشته در پایتخت تونس انجام شد.
طرفین قبل از آغاز کار کابینه آینده قرار بود به توافقات قابل توجهی برسند. این برای همه روشن است که کشور در یک بحران سیاسی و اقتصادی و امنیت اجتماعی قرار دارد. اتحادیه عمومی کارگران تونس" او. ژ.ت. ت" که نقش میانجی بین اپوزیسیون و دولت موقت تونس را برعهده دارد تاکنون به هیچ موفقیتی برای حل بحران سیاسی در تونس دست نیافته است. نماینده احزاب مخالف دولت شنبه گذشته تائید کرد که به موجب اخبار رسیده از طرف حزب النهضت و متحدان آن در دولت، آنها پس از گفتگوی برای تعیین ترکیب کابینه انتقالی بعدی و برای پیدا کردن راه حلی برای حل اختلافات بین طرفین در خصوص قانون اساسی، قانون انتخابات وغیره ... در اواخر ماه سپتامبر استعفائ خواهند داد. جبهه نجات ملی که شامل احزاب مخالف دولت است در خواست خروج اسلامگرایان و تشکیل کابینه تکنوکرات را به عنوان یک پیش شرط برای مذاکرات اعلام کرده است. "اسلامگرایان "به نوبه خود طرح های جدیدی را برای خروج از بن بست سیاسی اختلافات به مخالفان دولت پیشنهاد کرده اند که برای اپوزیسیون قابل قبول نیست. اتحادیه عمومی کارگران تونس که 750هزار عضو دارد و سندیکای کارفرمایان و انجمن ملی حقوقدانان و لیگ تونس برای حقوق بشر برای یادبود چهلمین روز ترور محمد براهمی تظاهرات گسترده ای را در تونس اعلام کرده است .
 

 

 

 

                        راه توده  424     21 شهریور ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت