راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تظاهرات برای

امید به آینده

در فرانسه

آذرفریتاش

 
 

  دولت فرانسه زیر فشار تظاهرات اعتراضی مردم است. این تظاهرات و اعتراضات که روز به روز گسترده تر می شود علیه برنامه های اقتصادی دولت این کشور که شامل کاهش خدمات عمومی است و همچنین علیه گردش به راست دولت است.
از میدان جمهوری "ریپوبلیک " تا میدان ملی "ناسیون" در شهر پاریس دهها هزار نفر (خبرگزاری های داخلی جمعیت را 370 هزار نفر تخمین زده اند) مرکب از جوانان و کارگران، بازنشستگان و فعالان احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگران س ژ ت روز سه شنبه 10 سپتامبر علیه برنامه "اصلاحات اقتصادی" دولت دست به تظاهرات زدند.
برای اکثر مردم فرانسه 60 سالگی سن معقولی برای بازنشستگی است. معترضان میگویند "برای ما که مدت 30 سال در شرایط سخت و با اضطراب و در ساعات نا منظم کار کرده ایم امید به زندگی بطور متوسط 62 سال است. ما برای حقوق خود "حق بازنشستگی در سن 60 سالگی" مبارزه کردیم و پیروز شدیم و اکنون برای نگهداری آن بازهم مبارزه می کنیم.
"تری لوپان " رهبر سندیکای کارگران فرانسه ث ژ ت در روز سه شنبه 10 سپتامبر درمصاحبه ای کوتاه با روزنامه اومانیته، ارگان حزب کمونیست فرانسه گفت:
- این برنامه اصلاحی دولت برای ما قابل قبول نیست. برنامه ای هم ناعادلانه است وهم گرهی از بحران اقتصادی کشور باز نمی کند. بعلاوه نیاز به برخی تعهدات مثبت به اصلاحت برای بازنشستگان هم ضروری است که از طرف دولت های گذشته و دولت کنونی به فراموشی سپرده شده است. دولت کنونی سیاست دولت گذشته را دنبال می کند. اتحادیه کارگران "ث ژ ت" بمدت 20 سال است که در مورد سه موضوع اصلی با دولت به توافق نمی رسد و برای آن مبارزه می کند. دشواری شرایط کاروحقوق کارگران ، برابری بین زنان ومردان در قانون کار و بودجه سالانه اموزش و پرورش برای جوانان؛ اینها مسائلی است که باید در قانون گنجانده شود.

اومانیته: به نظر شما نکات منفی این برنامه که مردم را روز سه شنبه به خیابان آورد چیست؟

- بخشی از این برنامه در مسیر سیاست های دولت قبلی است که توسط دولت گذشته به اجرائ گذشته شد و مردم در مقابل آن ایستادگی کردند. مثلا افزایش مدت سن بازنشستگی از 60 سالگی به 63 سالگی و بیشتر، برای دریافت حقوق بازنشستگی، اولین نتیجه این "اصلاحات اقتصادی دولت کنونی" کاهش عمومی حقوق بازنشستگی است و جوانانی که تازه فارغ تحصیل شده اند و حرفه ای را آغاز کرده اند اولین قربانیان این برنامه اند. بعلاوه جوانانی که هنوز هم در بیکار بسر می برند و شرایط نا معلوم را می گذارند چگونه می توانند امیدی به آینده داشته باشند؟

اومانیته: به همین دلیل است که شما این برنامه اصلاحی را "اصلاحات ضد جوانان" معرفی می کنید؟

- بله و همچنین یک رفروم علیه مستمری بگیران، در برابر بازنشستگان. آنها هم باید هزینه سنگینی را در این اصلاحات بپردازند. "آندره شاسن" نماینده جبهه چپ در مجلس فرانسه به نوبه خود از اصلاحات لایحه رفرم بازنشستگی بشدت انتقاد کرد و از طرف گروه نمایندگان جبهه چپ تعهد قوی برای مقابله علیه تغییر قوانین علیه بازنشستگی اعلام کرد. در هفته آینده نمایندگان مجلس لایحه اصلاحات را مورد بررسی قرار میدهند. نماینده حزب کمونیست فرانسه در مجلس پیشنهاداتی را در زمینه تامین هزینه مورد نیاز دولت برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از جمله هزینه بازنشستگی به مجلس داده است. وی گفته است "ما می توانیم از طریق افزایش مالیات بر دارایی شرکت های مالی، بخشی از هزینه بازنشستگی را تامین کنیم و همچنین با سرمایه گذاری مناسب در بخشهای صنعتی تولیدی اهرمهای اقتصادی را به چرخش درآوریم.
 

 

 

 

                        راه توده  424     21 شهریور ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت