راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

همه ژنرال ها

در امریکا

جنگ نمی خواهند!

"روزنامه واشنگتن پست"

نقل در روزنامه سویتسکایا راسیا

ترجمه - آزاده اسفندیاری

 
 

 

به دنبال  تهدید های جنگی رئیس جمهوری امریکا و وزیر خارجه دولت او علیه سوریه، برخی از نظامیان بلند پایه پنتاگون نارضایتی خود را از وارد شدن در جنگی دیگر توسط ایالات متحده آمریکا اعلام داشتند. در همین زمینه اخیرا ژنرال "رابرت فلس" بازنشسته ارتش ایالات متحده آمریکا و رئیس سابق آکادمی نظامی این کشور در مصاحبه با روز نامه" واشنگتن پست" گفت:

مخالفت با جنگ و عدم درگیر شدن ارتش ایالات متحده آمریکا در خارج از مرزهای امریکا درکشور ما بی سابقه نبوده است. چند روز پیش "ژنرال تامپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش در کمیسیون خارجی مجلس سنای آمریکا گفت: علیرغم سر و صدای خشم آلود "جان کری" وزیر امورخارجه علیه بشار اسد و نسبت دادن استفاده سلاح های شیمیایی توسط او، ارتش ما خواهان درگیری در یک جنگ جدید نیست. البته از سخنان "تامپسی" نمی توان یک نتیجه کلی گرفت که کلیه نظامیان ارشد و دیگر سازمان دهندگان استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا با جنگ مخالف هستند. من شخصا در روز های گذشته با ده ها نظامی بلند پایه باز نشسته و زیر پرچم ملاقات داشتم. با اطمینان می گویم که اکثریت آنها علنا نگرانی خود را با درگیری نظامی دیگری در جهان توسط ارتش امریکا ابراز می داشتند.

دستگاه های اطلاع رسانی متاثر از برنامه های سیاستمداران طالب جنگ، با نیرنگ و دو رویی از قول مقامات نظامی آمریکایی با دروغ های وهن آور، خطر بازگشت هیتلر را منعکس می کنند! در شیپورهای تبلیغاتی خود "مسئولیت برای حفاظت از" مردم بی گناه حهان را عنوان می کنند، در حالی که عملیات نظامی آمریکا در سوریه هیج گونه ارتباطی با منافع و امنیت مردم آمریکا ندارد.

این یک واقعیت آشکار است که عملیات نظامی در سوریه افزودن بارسنگین تری بر دوش مردم آمریکا خواهد بود. هدف این عملیات مجازات رژیم سوریه است و کشته شدن هر چه بیشتر مردم این کشور و وادار کردن ایران برای دست برداشتن از مقابله با ما. لذا ایرانی ها دیگر از این نوع حوادث درس های لازم را آموخته اند.

قانون اساسی امریکا جای ارتش و موقعیت نظامیان را مشخص کرده است. آن ها می دانند که ایالات متحده آمریکا یگانه کشور لیبرال دمکراسی هست که تا به حال ارتش در حکومت دخالت نداشته است اما سربازان ما به درستی فهمیده اند که دیگر نباید وسیله ای  در دست سیاستمداران باشند و در جنگ های ناخواسته شرکت کنند.

کنترل غیر نظامی ها بر ارتش به هیچ وجه به معنی بی توجه بودن و ندیدن نظرات نظامیان در مورد ورود به جنگ ها  نیست. رئیس جمهور اسبق آمریکا "دوایت ایزنهاو" 8 بار به جنگ "نه" گفت. او توانست جنگ کره را خاتمه دهد، با درخواست فرانسه برای حمله به اندونزی مخالفت کند، با انگلستان و فرانسه در حمله نظامی به کانال سوئز در کشور مصرهم کاری نکرد. او بود که زیر بار سنگین لیبرال دمکرات ها برای دفاع از حکومت جدید بخش جنوبی ویتنام نرفت. همه ما به یاد داریم که  جانشینان  "آیزنهاور"به مشورت های  او توجه نکردند و آن شد آن چه که در جهان اتفاق افتاد.

نسل ما بود که در جنگ هایی وارد شد که...

آرزوی من این است که "جان کری" وزیر امور خارجه کشورما لحظه ای چشمان خود را بسته و به عواقب شعله ور شدن یک جنگ نا خواسته دیگر برای نظامیان آمریکایی و مردم سوریه، توسط سیاستمداران ایالات متحده، به کشت و کشتار های ناشی از این درگیری ها بیاندیشد. بهای خشم آقای"کری"را چه کسانی باید به پردازند.

 

 

 

                        راه توده  424     21 شهریور ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت