راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سخنرانی پرشور دبیرکل حزب
کمونیست فرانسه در جشن اومانیته
رئیس جمهور فرانسه
بهتر است
گوش های خود را باز کند
اومانیته- ترجمه آذرفریتاش
 

 

  پیر لوران، دبیر کل حزب کمونیست فرانسه در مراسم پایانی جشن اومانیته در فرانسه سخنرانی کرد. سوریه مرکز توجه وی در این سخنرانی بود. او گفت:
مردم فرانسه و رفقای خودمان باید به این جملات توجه کنند "حمله نظامی به سوریه نه تنها برای جلو گیری از جنگ نیست، بلکه آغاز درگیریهای تازه ایست بنام نظم جهانی و به طور یک جانبه از طرف یک قدرت واحد، یعنی "امریکا". در حال حاضر امریکا با توجه به ضوابط و منافع خود در مورد سرنوشت جهان تصمیم می گیرد. بحران کنونی مسئله بسیار مهمی است. با این بحران اگر بخواهند با توسل به زور"نظامی" مقابله کنند، این درگیرها متوقف نخواهد شد و درگیریهای جدیدی در منطقه بوجود خواهد آمد.
فرانسوا اولان زمانی که در مجلس ملی فرانسه حضور داشت، در آستانه حمله نظامی به عراق، در 26 فوریه 2003 گفت: «اگر جلوی این حمله گرفته نشود، دیگر امکانی برای جلوگیری از تحقق استراتژی امریکا در سراسر جهان وجود نخواهد داشت. اگر برای حل این مسائل از طریق مذاکرات در سازمان ملل متحد عمل شود، جامعه بین المللی تقویت خواهد شد.»
اقای رئیس جمهور! این کلمات شما در آستانه جنگ عراق است. امیدوارم دچار فراموشی نشده باشید؟ این کلمات شما ست که اکنون سیاست فعلی شما در باره "سوریه " را محکوم می کند.
نه! ما این جنگ جدید را نمی خواهیم!
دیروز، ایالات متحده برعلیه قوانین بین المللی در برابر مردم جهان ، در برابر عقاید و در مقابل منطق در عراق مداخله نظامی کرد و امروز 10 سال بعد از آن جنگ همچنان برای ایجاد هرج و مرج و بی عدالتی و رنج بیشتر مردم منطقه خاورمیانه عمل می کند. ایالات متحده امریکا می خواهد به تنهائی در مورد سرنوشت جهان تصمیم بگیرد. شما "رئیس جمهور فرانسه " از مردم فرانسه می خواهید این سیاست را بپذیرند. نقش ما مردم و کشور فرانسه صلح وعدالت جهانی است. این سقوط اخلاقی مردم فرانسه است که شما می خواهید آن را تحمیل کنید. ما نه از اعمال شما چشم پوشی می کنیم و نه از شما اطاعت.
ما در همین مکان و در همین جشن روزنامه اومانیته مبارزه خود را برای صلح بین المللی وعدالت اجتماعی که از سیاست چپ فرانسه ریشه میگیرد و فراموش نشدنی است ادامه میدهیم.
به کلمات "ژان ژورس" موسس روزنامه اومانیته توجه کنید: "من به جرات می گویم که همراه با میلیونها نفر از مردم، صلح بین المللی برای انسانها ممکن است."
من هم به جرات می گویم که با وجود میلیون ها نفر از زنان ومردان و با اکثریت قریب به اتفاق مردم کشورهای جهان صلح بین المللی امکان پذیر است. ما از قدرت های بزرگ جهان می خواهیم که به تقسیم جهان بین حود پایان دهند و در جهت منافع مردم عمل کنند. من به جنگ در سوریه، در لبنان، در عراق، در افغانستان و فلسطین فکر می کنم. راه حل نه در سلاح است و نه در سلطه امپریالیسم در جهان. راه حل در توسعه مشترک کشاورزی برای تغذیه جهان و پایان نظامی گرائی و در آموزش پرورش و دمکراسی در جهان است. رئیس جمهور فرانسه! از شما می پرسیم بدون مشورت با پارلمان فرانسه وارد بحران سوریه نشوید. مردم فرانسه نگران جنگ داخلی در سوریه می باشند و از آن وحشت دارند. اگر میخواهید به جنگ و کشتار در سوریه پایان دهید و مردم سوریه را نجات دهید بدنبال یک راه حل سیاسی و صلح آمیز و دمکراتیک در سوریه باشید. قطنامه روسیه و ایالات متحده دریچه مذاکرات را از راه دیپلماتیک فراهم کرده است. ما باید بدنبال مذاکرات برای یک آتش بس کلی بین طرفین و خلع سلاح شیمیائی دولت سوریه و گروهای اسلامگرا در منطقه باشیم و همچنین تحمیل یک نشست بین المللی در مدار دمکراسی در سوریه. کسانی هنوز می خواهند نقش"کابوی" را بازی کنند و فراموش کرده اند که در امریکای لاتین، در افریقا، در آسیا جهان تغییر کرده است و نیروهای جدیدی ظهور کرده اند که احکام برخی از قدرت های غربی را رد می کنند و با آن در مبارزه هستند. باید قبول کنند که جهان تغییر کرده است و شما تنها نیستید که برای سرنوشت جهان تصمیم بگیرید. زمان برای ساختار یک دمکراسی بین المللی فراهم و ضرورت است . جهان دیگر متعلق به غرب نیست. حتی نشست "گروه 20 " هم نشان داد که زمان اطاعت کور کورانه به پایان رسیده است. ما میخواهیم مردم جهان و هر ملتی در سازمان ملل متحد حقوق برابر برای تعیین سرنوشت آینده جهان داشته باشد. به من اجازه بدهید به شما بگویم که در حال حاضر کسب و کار دلالان اسلحه بسیار شکوفا است و تجارت اسلحه رو به رونق است. هرگز فروشندگان توپ و تانگ و بمب اینچنین موفق نبوده اند. اولین مسئولیت فرانسه جلوگیری از تجارت اسلحه و گسترش سلاح های هسته ای از هرگونه و سلاح های کشتار جمعی شیمیائی و بیولوژیکی است . 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. ما در این روز برای اثبات حق مردم برای صلح و آرامش بین المللی با جنبش صلح جهانی بسیج میشویم و میگویم که هرگز جنگ بر گفتگو و مذاکرات دیپلماتیک بر حل وفصل بحرانهای بین المللی غالب نیست.
 

 

 

 

                        راه توده  425     28 شهریور ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت