راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

با تمام قدرت، از حرکت

به پیش دولت حمایت کنیم!

 
 

 

هفته گذشته، پایگاه اطلاع رسانی "کلمه" که منعکس کننده اخبار جنبش سبز اصلاحات است و گهگاه به اخبار و اطلاعات قابل توجهی از درون حاکمیت دسترسی دارد، گزارشی را درباره توطئه خنثی شده "کودتا در انتخابات 92" منتشر کرد. شاید این گزارش، بدلیل خنثی شدن توطئه، گذشته بیش از یکماه از انتخابات و آغاز به کار رئیس جمهوری جدید (دکتر حسن روحانی) برای برخی محافل سیاسی، احزاب و سازمان های سیاسی خارج و داخل کشور دیگر اهمیت کلیدی نداشته باشد، اما برای راه توده چنین نیست.

ما برای این گزارش اهمیت ویژه ای قائل هستیم، زیرا تائید کننده آن درایتی است که شورای سردبیری راه توده در موضع گیری قاطع برای شرکت در انتخابات و حمایت قاطع از دکتر حسن روحانی از خود نشان داد. راه توده در شماره 411 (23 خرداد 1392) جمع بندی انتخاباتی شورای سردبیری را با این عنوان اعلام کرد:

پیش به سوی صندوق های رای

بکوشیم انتخابات در مرحله اول

با پیروزی روحانی تمام شود!

 

این اعلام نظر و تاکید بر ضرورت تمام کردن کار انتخابات و پیروزی حسن روحانی در مرحله اول رای گیری، در حالی انتشار یافت که سیاست "تحریم" با تمام قدرت در خارج از کشور تبلیغ می شد و در داخل کشور نیز همان ها که در صدد توطئه یک کودتای دیگر بودند و اکنون وبسایت کلمه گزارش آن را افشاء کرده است، با تمام نیرو روی قهر مردم از صندوق ها و تشویق یاس و نا امیدی از نتیجه انتخابات متمرکز بودند. حتی بنام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خارج از کشور و بنام "راه سبز امید" و آن هم خارج از کشور سیاست "تحریم" کم رنگ و یا پر رنگ دنبال می شد.

به همین دلیل است، که اهمیت آن درایت توده ای که در آخرین موضع گیری انتخاباتی راه توده انعکاس یافت و میدانیم که با استقبال وسیع توده ای ها در داخل کشور روبرو شد، برای شورای سردبیری راه توده و همه یارانی که راه توده را برای انتشار همراهی می کنند و بیش از دو دهه با آن همگام هستند افتخار آفرین است. این افتخار بدست نیآمد، جز بدلیل پیروی خدشه ناپذیر از مشی و نگرش تاریخی حزب توده ایران به رویدادهای جامعه ایران.

به رسم شادی و شادباش، دست یکایک همراهان و همگان را می فشاریم، چرا که این روشن بینی، محصول نگرش همه توده ایهای استوار بر مشی توده ایست!

-------------

 

گزارش وبسایت "کلمه": اینجا

http://www.kaleme.org/1392/05/26/klm-154974/

 

راه توده شماره 411: اینجا

http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2013/07juin/index411.html

 

 

 

                        راه توده  421     31 مرداد ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت