راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

قلب پر مرکب

محمد زهرائی
باز ایستاد!

 
 

  با کمال تاسف اطلاع یافتیم که یکی از مدیران ارشد انتشارات در ایران "محمد زهرائی" هفته گذشته، پشت میز کارش دچار ایست قلبی شد و زندگی را بدرود گفت. نام معتبر انتشاراتی "نیل" یادگاری است که زهرائی در عرصه انتشارات از خود به یادگار گذاشت. در دهه خوفناک 60 و در  ادامه یورش های سیاسی حکومت، زهرائی نیز به جرم همراهی با حزب توده ایران بازداشت و چند سال زندانی بود. او پل ارتباطی بسیاری از نویسندگان و روشنفکران ایران با گرایش های مختلف بود چرا که ایمانی خدشه ناپذیر به همکاری و اتحاد داشت. روز گذشته (چهارشنبه) مراسم یاد بود او در تهران برگزار شد. در همین ارتباط محمد خاتمی، علی جنتی وزیر جدید ارشاد و شماری دیگر از مقامات دولتی پیام هائی ارسال کردند.

 

 

 

                        راه توده  421     31 مرداد ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت