راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

رهبر چپ های فرانسه:

انقلاب شهروندان

ضرورت

دوران است

آذرفریتاش- ترجمه از اومانیته

 
 

رهبر جبهه چپ فرانسه "ژان لوک میلانشون" در میتنگی سیاست های راستگرایانه دولت فرانسه را زیر شدیدترین انتقادها گرفت. میلانشون عملکرد یکسال گذشته دولت فرانسه را ادامه سیاستهای جناح راست در فرانسه ارزیابی کرد و تاکید کرد این قابل قبول نیست که 50 در صد از کودکان کشورما  در فقر بسر ببرند، 2.5 میلیون نفر در کشور بی سواد باشند وهرماه 23 هزار فرانسوی به صف  بیکاران بپیوندند و قدرت خرید مردم روز به روز کمتر شود. ما با سیاست مالیاتی دولت بویژه مالیات های جدید، از جمله "مالیات بر کربن" برای تامین کسری مالی دولت موافق نیستیم زیرا این سیاست بر هزینه زندگی مردم می افزاید.

میلانشون همچنین از نمایندگان جبهه چپ در مجلس خواست تا با بودجه سال 2014 که در شورای وزیران در تاریخ 25 سپتامبر ارائه می شود مخالفت کنند. وی همچنین مشکلات مالی و افزایش بیکاری درکشور را که وزیر کشور به مهاجران مسلمان نسبت داده محکوم کرد. رهبر چپ فرانسه اضافه کرد:

ما در یک سال گذشته به دولت نشان دادیم که جبهه چپ یک نیروی متحرک و انقلابی است و در مقابل سیاست های راستگرایانه چه در مورد مسائل داخلی و چه خارجی مبارزه می کند. تظاهرات صدها هزار نفر از مردم علیه پیمان بودجه "مالی" اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر گذشته و تظاهرات 5 مه برای جمهوری ششم نمونه این روحیه و برنامه چپ است. ما معتقدیم که تحولات عمیق در جامعه تنها با حضور مردم فرانسه در صحنه امکان پذیر است. انقلاب شهروندان یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت است.

 

 

 

                        راه توده  42    7 شهریور ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت