راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حجاریان فاش کرد

محمدعلی عموئی

با خواست ماندلا

از مرگ نجات یافت

و از زندان آزاد شد

 
 

 

در آخرین ساعاتی که مطالب راه توده شماره 414 برای بازخوانی و صفحه آرائی و انتشار آماده می شد، روزنامه "شرق" در تهران، مطلب کوتاهی از سعید حجاریان را در ارتباط با نلسون ماندلا منتشر کرد که اطلاعات مطرح شده در آن یک سند تاریخی است.
حجاریان در بخش از این مصاحبه گفت:
هنگامی که ماندلا به ایران سفر کرد به او خبر داده بودند که در ایران یک زندانی وجود دارد که بیش از تو در زندان بوده است. یکی از زندانیان توده‌ای که هم قبل و هم بعد از انقلاب را تجربه کرده بود (محمدعلی عموئی) و ماندلا تنها تقاضایش از مسوولان جمهوری اسلامی آزادی وی بود که اجابت شد. گمان دارم که وظیفه شورای شهر تهران است که برای نکوداشت ماندلا ، دست به کار شده و مکانی را به اسم وی به ثبت برساند و همچنین از آقای خاتمی درخواست می کنم خود را برای سفر به آفریقای‌جنوبی و شرکت در مراسم بزرگداشت ماندلا آماده کند

 

ما هم با پیشنهاد آقای حجاریان موافقیم. زیرا حالا که نمی شود در ایران مجسمه صفر قهرمانی ها، عموئی ها، حجری ها، شلتوکی ها، غنی بلوریان ها و دهها و دهها زندانی چند ده ساله دوران شاه و دوران جمهوری اسلامی را برپا کرد، لااقل مجسمه ماندلا را می توان به یاد همه آنها که جوانی و عمرشان در زندان ها طی شد را برپا کرد. چنین باید بشود تا همه مردمی که در طول روز از فلان خیابان و یا فلان میدان عبور می کنند و یا درفلان پارک قدم می زنند با دیدن مجسمه و نام ماندلا زندانیان سیاسی را به یاد بیآورند. ما به این دلائل کاملا با پیشنهاد آقای حجاریان موافقیم.

اما آنچه آقای حجاریان گفته و روزنامه شرق منتشر کرده یک اعتبار دیگری هم دارد که این اعتبار باز می گردد به نفی آن لجام گسیختگی که در نشریه نامه مردم حاکم است و آن کنگره بازی های بچگانه که از درون آن قطعنامه علیه محمد علی عموئی در می آید و زنده ماندن و آزادی او را نه کارزار برای دفاع از آزادی او و نه پادرمیانی نلسون ماندلا، که توطئه امنیتی حکومت معرفی می کند. ننگ این نوع قطعنامه بر پیشانی آنها که آن را تدوین و منتشر کرده اند.

 

 

 

                        راه توده  414     13 تیر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت