راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نامه ای از اصفهان
خطاب به راه توده
خوشحالیم که
همراه مردم
در انتخابات
شرکت کردیم
 

 

  رفقای راه توده!
واقعیت آن است که 24 خرداد در برابر یکی از حساس ترین آزمونهای تاریخی, برای گریز از وضعیت فلاکت بار اقتصادی, سیاسی حاکم بر جامعه و ایجاد تفاهم در عرصه بین المللی قرار گرفتیم.
توده های مردم با درکی هوشمند و زیرکانه از فضای سیاسی امروز میهنمان جهت ایجاد شرایطی مناسب برای زندگی بهتر و بیرون رفتن از بحران های پر تنش بین المللی شجاعانه به پای صندوق های رای رفتند تا به جریان تحول و تغییر برای ایجاد حاکمیتی معتقد به پاسداری از خرد و اندیشه رای بدهند.
متاسفانه گروههای خارج کشور از خیزش عمومی مردم برای استفاده از فرصت انتخابات، از مردم عقب ماندند. مردمی که ما به چشم خویش و از نزدیک شاهدیم چگونه زیر فشار انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قرار دارند.
بدون تردید نداشتن درک درست و علمی از ماهیت انقلاب 57 و عدم شناخت نیروهای موثر در آن انقلاب, ندیدن جنبش صلح طلبانه مردم میهنمان در 20 سال گذشته، تا به امروز, در این غفلت موثر بود. آنها عملا به ورطه انفعال افتاده و در تقابل با اراده مردم قرار داد. ما، جمعی از توده ایهای اصفهان، خرسندیم که " مشی توده ای " حاکم بر نظرات و راهکارهای ارائه شده "راه توده" ما را در انتخاب بهترین مسیر و تصمیم در کنار مردم زحمتکش و فداکار میهنمان قرار داد.
درود و سپاس بر شما

 

 

 

                        راه توده  414     13 تیر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت