راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

گزارش "النا گروموا"

خبرنگار "ساویتستکایا راسیا"از دمشق

"حلب"

شهری تاریخی

که ویران شده

 
 

 

با عقب راندن و پاک سازی شهر "القصیر" سوریه از شورشیان، سرفرماندهی ارتش این کشور اعلام کرد: حال نوبت شمال کشور است تا شهر حلب و اطراف آن پاک سازی شود .

شهر حلب دومین شهر بزرگ سوریه و مرکز اقتصادی – صنعتی این کشور به حساب می آید . شورشیان سعی فراوان کردند تا مردم این شهر را با خود همراه کنند، اما کشتار های سبعانه آن ها باعث شد تا مردم بین آن ها و حکومت، حکومت را انتخاب کنند. علیرغم فشار های شورشیان، مردم بمناسبت های مختلف برای حمایت از دولت بشار اسد به میدان آمده اند. زمانی که اتحادیه عرب عضویت سوریه را در این اتحادیه  لغو کرد، مردم در میدان مرکزی این شهر در روز های متوالی و با بر پا کردن چادر به دخالت  اتحادیه عرب در امور داخلی کشور خود اعتراض کردند .

در آغاز سال 2012 شورشیان همه تلاش خود را برای تسخیر شهر حلب به کار بردند. همزمان آنان با همه قوا برای مختل کردن زندگی مردم و در اختیار گرفتن پایتخت سوریه دست به جنگ و تخریب همه جانبه زدند. ارتش سوریه در آن زمان با متمرکز کردن قوای خود و کمک اهالی مانع از سقوط شهر دمشق گردید . در این فرصت تروریست ها در شهر حلب جولان می دادند و هر چه توانستند آدم کشتند و ساختمان ها را تخریب کردند .

نام شهر حلب به عنوان یکی از شهرهای باستانی جهان بر سینه تاریخ ثبت است. قدمت ساخت بازار معروف و قدیمی این شهر به پیش از حمله اسکندر مقدونی به این منطقه بر می گردد. کتابخانه های قدیمی و مسجد اموی حلب که هنر شگرف معماری در آن ها نمایان گر است، به دور دست ها و نسل های گذشته بر می گردد اما این روز ها به جای آن همه عظمت گذشته فقط نشانی از آن ها باقی مانده اند و در یک کلام بخش های مهمی از آن به تلی از خاک تبدیل شده اند. تبهکاران شهر را سوزاندند و آثار قیمتی آن ها را به ترکیه فرستادند. بیش از 1000 موسسه صنعتی و تولیدی را با خاک یکی کردند . علیرغم همه خرابی ها و کشتار ها دولت توانسته است آذوقه و نیاز های مردم این شهر را به خوبی سازمان دهد.

سودای شورشیان بر پا ساختن "بنغازی سوریه " از شهر حلب بود . مرکز فرماندهی خود را در شهر استامبول تشکیل دادند و آرزوی تسخیر این شهر و در انتها غلبه بر کل کشور سوریه را در سر می پروراندند. ارتش سوریه و مردم این شهر در حال پاک سازی جنایت کاران از وجب به وجب شهر حلب هستند تا جایی که آن ها فقط می توانند دست به اقدامات ایذایی بزنند .

ذکر نمونه ای از تبه کاری های " جهادگران در راه خدا ":

نوجوان 15 ساله ای برای گذران زندگی خود و خانواده اش در خیابان های حلب  به کار فروش قهوه مشغول بود. تعدادی از "مجاهدیدن" از پسر نو جوان می خواهند که او برای "جهاد در راه خدا" به آن ها قهوه بدهد. پسر میگوید: اگر حضرت محمد که فرستاده خدا است از من برای "جهاد" قهوه بخواهد نمی توانم خواسته او را بر آورده کنم . برای او در همانجا " دادگاه شریعت " تشکیل می دهند و او را به جرم "الحاد"  در انظار عمومی تیر باران می کنند!   

ارتش سوریه در شمال ، تا به امروز توانسته است 18 منطقه محور شهر حلب را از وجود مهاجمین پاک کند .

 

 

 

                        راه توده  41    23 خرداد ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت