راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

باز انتشار "تحلیل هفتگی" ها

تبلیغات زهرآگین

علیه حزب توده ایران

را با انتشار اسناد خنثی کنیم

 
 

 

تحلیل اخبار هفته، از اسناد تاریخی و مهم سالهای 1360 تا یورش بهمن ماه 1361 و اردیبهشت 1362 به حزب توده ایران استو

بویژه برای نسل جوان ایران که آن سالها را بخاطر ندارد و نمی داند رهبران و حکومتیان چه گفتند و چه کردند و حزب توده ایران چه نقشی در آن سالها ایفاء کرد. براثر همین عدم آگاهی است که مغرضان و توده ای ستیزان، جامعه امروز ایران را نشان این نسل داده و می گویند حزب توده ایران از این جمهوری اسلامی و این حاکمیت دفاع کرد! پشت این تبلیغات خصمانه، هدف دیگری نیز خفته است که خطر آن نیز کم نیست. این تبلیغات می خواهد بگوید انقلاب 57 و نتایج آن یعنی همین که می بینید، بنابراین نسل گذشته اشتباه کرد که در انقلاب شرکت کرد و رژیم شاه را سرنگون ساخت. آن وضعی که سرنگون شد، برتری داشت بر وضعی که اکنون حاکم است.

برای مقابله با این تبلیغات، یگانه امکانی که ما در اختیار داریم، بازگشت به گذشته و انتشار اسنادی است که آن سالها و کوشش های حزب توده ایران را نشان میدهند. از جمله "تحلیل هفته".

این یادگار سال های قبل از یورش به حزب توده ایران که حتی در فاصله دو یورش به حزب ( بهمن 61 و اردیبهشت 62) نیز بعنوان راهنمای نظری و خبری توده ایها و همه آنها که این تحلیل بدستشان می رسید منتشر شد و پس از آن دیگر نه!

تحلیل هفته، در واقع پس از توقیف روزنامه ارگان مرکزی حزب توده ایران "مردم" و سپس "نامه مردم" بعنوان کارپایه سیاسی حوزه های حزبی منتشر شد، اما بزودی و بسرعت هواخواهانی بیرون و فراتر از حوزه های حزبی یافت و تیراژ آن به چند ده هزار نسخه رسید. جامعه تشنه خبر و تحلیل و بویژه دیدگاه حزب توده ایران بود، اما حکومت با توقیف نامه مردم مانع آن شده بود. به همین دلیل "تحلیل هفته" با آنکه نشریه ای درون حزبی بود، به نشریه ای زیراکسی در سطح جامعه تبدیل شد. هر شماره تحلیل هفته که حزب بصورت پلی کپی تهیه می کرد، دست به دست شده و در نسخه های وسیع زیراکس و فتوکپی می شد. تحلیل هفته، در کنار جزوه های "پرسش و پاسخ"، از اسناد معتبر و مهم دوران سیاست اتحاد وانتقاد ما در برابر حاکمیت جمهوری اسلامی است. درعین حال که سندی است معتبر در دفاع همه جانبه و هوشیارانه حزب توده ایران از محتوا و آرمان های واقعی انقلاب 1357.

با آنکه مجموعه بخش داخلی تحلیل هفتگی را پیشتر منتشر کرده و در آرشیو راه توده قابل دسترسی است، بی مناسبت نمی دانیم که گاه، بر حسب ضرورتی که حوادث کشور پیش آورد، برخی از تحلیل هفتگی ها را بار دیگر منتشر کنیم.

اساسی ترین نکته ای که در باز انتشار برخی تحلیل هفتگی ها مورد نظر ماست نشان دادن انست که آن جمهوری اسلامی و انقلابی که حزب توده ایران از آن حمایت کرد دارای چه ظرفیت ها و نگرش ها و سیاست هائی بود و مقایسه آن با تحولات و شکل و شمایل کنونی جمهوری اسلامی. این مقایسه باید بتواند به نسل جوان ایران نشان بدهد که حزب ما از چه چیز و چه کس و چه نظام و چه انقلابی حمایت کرد. این مقایسه باید بتواند آن تبلیغاتی را خنثی کند که بر مبنای آن، جمهوری اسلامی کنونی را به نسل جدید ایران نشاند داده و حزب ما را متهم به حمایت از این جمهوری می کنند. سر حزب ما را از بدن آن جدا کردند، به جرم دفاع از انقلاب و نظراتی که می خوانید. این افتخاری است ثبت شده در تاریخ حزب و انقلاب.

 

برای این شماره، تحلیل هفتگی 20 تیرماه 1361 را در نظر گرفته ایم که در همین شماره راه توده می خوانید.

 

 

 

                        راه توده  412     30 خرداد ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت