راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

انتشار همزمان

3 نامه سرگشاده

 
 

 در اعتراض به افترانامه ای که با نام قطعنامه کنگره ششم در نشریه نامه مردم منتشر شد، شماری نامه سرگشاده برای راه توده رسیده است که البته همه آنها پیشتر و در دوران تعطیلات نوروزی راه توده، در دیگر سایت های خبری و سیاسی منتشر شده است. از میان این نامه ها، دو نامه از نظر ما دارای اهمیتی ویژه است و به همین دلیل آنها را بصورت کامل منتشر می کنیم. یعنی نامه ای که امضای 8 تن از اعضای رهبری گذشته حزب و کادرهای حزبی را پای خود دارد و نامه ای که با امضای شماری از توده ای های داخل کشور نوشته شده است. نامه دیگری نیز در همین ارتباط با امضای دکتر رحیم احمدی از کادرهای قدیمی حزب توده ایران (مقیم آلمان) منتشر شده است. دراین شماره راه توده، با مضمون و محتوای دو نامه آشنا می شوید که هر کدام را با عنوان مستقلی که برای آنها انتخاب کرده ایم منتشر شده است. از ارسال کنندگان این نامه ها به راه توده نیز تشکر می کنیم، بویژه که هر یک به نوعی در انتقاد از سقوط نشریه نامه مردم در ورطه افترا و تهمت، به جای تن دادن به یک بحث سازنده سیاسی و حزبی می باشند.

 

 

 

                        راه توده  402     22 اسفند ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت