راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

قبرس

آزمایشگاه باجگیری

از مردم این کشور

 
 

 

بخش هائی از مقاله تحلیلی "پاتریک لو هاریک" سردبیر روزنامه اومانیته و نماینده کمونیست پارلمان اروپا:

واقعه‌ای‌‌ بی سابقه در اتحادیه اروپا روی داده است: میخواهند قبرس را به آزمایشگاهی برای باجگیری از حسابهای بانکی شهروندان قبرسی و تا آخرین یورو تبدیل کنند. برنامه جدید ریاضتی ترکیبی از مالیاتها، از جمله مالیات مستقیم برحساب‌های بانکی کارگران و سرمایه گذاران کوچک و خصوصی سازی شرکت‌های کوچک و شرکتهای دولتی قبرس و کاهش دستمزدها و حقوق باز نشستگی است که "انگلا مرکل" صدر اعظم آلمان پیشگام آنست و اتحادیه اروپا آن را به اجرا میگذارد. این حملات تا زمانی که" دیمترس کریستو فیاس" رئیس جمهور سابق قبرس از حزب کمونیست، این کشور را رهبری می کرد ممکن نبود. او همواره در برابر اجرای "دکترین بروکسل" و طرح ریاضتی مرکل مقاومت کرد و مانع اجرای آن شد.

ما نمی‌توانیم مشکلات قبرس را بدون در نظر گرفتن بحران مالی در یونان تحلیل و بررسی کنیم. فروپاشی سیستم بانکی در یونان به مشکلات مالی در قبرس شتاب بخشیده است. دولت قبرس برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی خود مجبور شد برای سپرده‌‌های بانکی تضمین مالی بدهد. شهروندان قبرس به هیچ وجه مسئول این وضعیت بحرانی نیستند. حل این مسئله مستلزم تقویت پروژه همبستگی اروپائی دارد تا مانع چپاول حساب بانکی کارگران و بازنشستگان و نابودی حقوق اجتماعی و خصوصی سازی بخش دولتی ـ عمومی شود. نهادهای اروپائی مانع آن هستند که یک طرح همبستگی اروپایی برای حل بحران مالی در اروپا تصویب شود. پس از آنکه طرح نوین ریاضتی بروکسل در چندین کشور به اجرا گذاشته شد، اکنون برای بار دیگر می خواهند کشورهای کوچک دیگر را چپاول کرده و ثمرات کار کارگران را غارت کنند. آنها فکر میکنند قادر خواهند بود طرح خود را چند روز پس از روی کار آمدن دولت راستگرا در قبرس به اجرا گذارند. اما مردم قبرس با بسیج عمومی و اعتراض در مرکز شهر "نیکوزیا" به این طرح پاسخ منفی دادند.

ما همبستگی خود را با مردم قبرس ودیگر نیروهای مترقی برای فعالیت و مقاومت در مقابل دکترین مخرب اتحادیه اروپا اعلام می کنیم. بحث و بررسی این مسئله یک ضرورت است. همانگونه که بررسی مسائل ژئو استراتژیک خطرناکی که اکنون در خاور میانه بین اسرائیل و ترکیه جریان دارد و هر دو بر روی ذخائر گاز در مرزهای دو کشور ادعا دارند. دولت روسیه به هردو کشور اعلام کرده است که در ازای پرداخت بخشی از بدهی این کشورها مناطق ذخایر گاز آنها را  خریداری میکند. اروپا نباید وارد این گرداب شود.

 

 

 

 

                        راه توده  402     22 افروردین ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت