راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

یازدهمین اجلاس

 بین الملی زنان

 در پایتخت تونس

عسگر داوودی

 
 

 

از 26 تا 30 ماه مارس یازدهمین اجلاس جهانی زنان در پایتخت تونس برگزار شد.محل برگزاری اجلاس دانشگاه المنار در شهر تونس و مرکز تجمعات ساختمان های دانشکده های اقتصاد، حقوق و علوم مهندسی گزارش شده است. رسانه های خبری اروپا تعداد شرکت کننده این اجلاس را 60 هزار تن  از135 کشور ذکر کرده اند.

زنان شرکت کننده با برگزاری بیش از هزار سمینار و گردهمائی در رابطه با موضوعاتی چون: جهانی شدن و چشم انداز تغییرات اجتماعی ـ سیاسی، دلایل چشم انداز های انقلابی در شمال افریقا، بحران مالی نئو لیبرالیسم در سطح جهان و پدیده فقر در کشور های جنوبی به تبادل نظر پرداختند.

زنان شرکت کننده بر ضرورت همکاری متقابل در مبارزه با فقر و بی عدالتی در سطح بین المللی و بر موضوع حفاظت از محیط زیست تاکید کردند. همچنین در رابطه با موضوعات «استعمار مدرن»، «حقوق زنان»، «بهار عربی»، «دموکراسی»، «حقوق مهاجران» مذاکرات متعددی انجام و بر مبارزه هماهنگ و جمعی بر علیه «سرمایه سالاری» که «خود را پشت سر رسانه های رنگارنگ زنجیره ای و تبلیغات تجاری پر زرق برق پنهان کرده است» تاکید شد. موضوع مهاجرین، در گیری های داخلی در لیبی و سومالی وپناهنده شدن تعدادی از این افراد به تونس نیز مورد بحث قرار گرفت و بر حقوق سیاهپوستان تونس تاکید شد. 15 درصد مردم تونس سیاه پوست هستند.

زنان حاضر در اجلاس از بخش های سندیکائی، آموزشی، علوم، سازمان های مذهبی کلیسای کاتولیک مثل (نان برای جهان) و سازمان های دانشجوئی کشور های مختلف شرکت داشتند. همچنین نمایندگان 40 سازمان سندیکائی از ایتالیا، فرانسه، انگلیس، برزیل، آلمان، و چند کشور افریقائی در این اجلاس حضور داشتند.

در قطعنامه پایانی از جمله ذکر شده است که این دیدار بین المللی نه تنها بر ادامه راه و کوشش برای دستیابی به اهداف اجلاس بین المللی زنان تاکید کرد بلکه ثابت کرد که همکاری دسته جمعی فعالین این اجلاس، تحرک و تاثیر قابل توجهی بر خواسته های اقشار تهی دست و زحمتکش در سطح بین الملی دارد. اجلاس در قطعنامه پایانی خود بر مبارزه خستگی ناپذیر و ادامه فعالیت های خود در عرصه های زیر تاکید دارد:

«ما مبارزه خود را علیه «تسلط کنسرن های بین المللی بر جان ومال مردم»، بر علیه «تخریب محیط زیست»، برای «تامین نان شب گرسنگان»، «بر علیه ظلم و زور علیه زنان»، «بر علیه استثمار و کارمزدوری کودکان» و «برای صلح و در ضدیت علیه جنگ»، «بر علیه استعمارگری جدید»، «بر علیه اشغال کشورهای عقب نگاهداشته شده» و «بر علیه جنگ سالاری و توسعه مسابقه تسلیحاتی» تداوم می بخشیم»

 

 

 

                        راه توده  402     22 اسفند ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت