راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سلطه فضائی امریکا

آسمان افریقا

زیر کنترل

هواپیماهای

بی سرنشین

سایت حزب کمونیست روسیه

ترجمه آزاده اسفندیاری

 
 

روزنامه نیویورک تایمزدر هفته گذشته خبرداد که نیروی هوایی آمریکا قصد دارد در کشور نیجریه پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین دایر کند و  شمال و غرب آفریقا را تحت پوشش  این نوع هواپیما های نظامی  قرار دهد . وظیفه این هواپیما ها نظارت بر هر گونه عملیات نظامی زمینی و حملات احتمالی به هواپیماهای نظامی در این مناطق است. برای ایجاد این پایگاه، سفیر آمریکا در کشور نیجریه با رئیس جمهوری این کشور وارد مذاکره شده است .

در حال حاضر فرانسه در کشور مالی چنین پایگاهی را دراختیار دارد و بدون شک با آمریکا برای استفاده از این پایگاه ها همکاری می کند.

"فیلیپ هموند" وزیر دفاع بریتانیا گفته است، در شرایط کنونی بریتانیا ترجیح می دهد از این نوع هواپیماها بیشتر در افغانستان استفاده کند .

در واقع نیروهای نظامی آمریکا از سال 2007 برای تسلط بر آسمان آفریقا هواپیماهای خود را به این قاره فرستاده است و آن ها همواره در آنجا انجام وظیفه می کنند.

اخیرا ارتش آمریکا در کشور های اتیوپی، جیبوتی و جزیره سیشل، ایجاد پایگاه هایی برای هوا پیماهای  بدون سر نشین را آغاز کرده است.

پیش از این، نیروی هوایی آمریکا در کشور های بورکینا فاسو، اوگاندا و موریتانی جهت بهره گیری  از هواپیماهای بدون سرنشین پایگاه ایجاد کرده است.

برنامه دیگر آمریکا برای کنترل کشورهای آفریقایی، بويژه جنوب سودان بر قرار کردن پایگاه رصد کننده و جاسوسی و کنترل ترافیک هر نوع هواپیما در این منطقه حساس است .

یکی دیگر از مناطق استراتژیک نظامی آمریکا در آفریقا، کشور سومالی است که از این منطقه عملیات نظامی علیه دیگر کشورها را سازمان می دهد.

در ژوئن سال 2012 سازمان ملل متحد بیانیه ای صادر و خاطرنشان کرد که پرواز و گشت زنی  هواپیماهای بدون سرنشین نظامی آمریکا در سومالی و اطراف این کشور، پروازهواپیماهای مسافربری را در آسمان این منطقه از جهان با خطر جدی مواجه کرده است . 

یکی دیگر از پایگاه های مهم و ثابت عملیات هواپیماهای بدون خلبان نیروی هوایی آمریکا در کشور لیبی است که در عین حال به صورت مخفی از آن ها نگهداری می شود .

 

 

 

 

                        راه توده  396     23 بهمن ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت