راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اعدام های 67

برای نخستین بار

در یک رسانه

نزدیک به حکومت

طرح شد

 
 

با سقوط موقعیت آیت‌الله خامنه ای در حکومت و در میان مردم، تلاش برای ایجاد وجهه برای وی نیز دوچندان شده است. از جمله می کوشند با انتشار عکس‌های جعلی یا خاطره سازی از وی در کنار آیت‌الله خمینی یا اشاره به نقش "مثبت" وی در حوادث سه دهه اخیر وضعیت وخیم آقای خامنه ای را در افکار عمومی ترمیم کنند. مثلا وبگاه "بازتاب امروز" با اشاره به اعدام های سال 1367 با طرح این پرسش که "چگونه آیت الله خامنه ای مانع اعدام هزاران مارکسیست و توده ای شد؟" می نویسد: "پس از صدور حکم تشکیل محاکم سه نفره در سال 1367 برای اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، افرادی که این حکم را از امام دریافت کرده بودند، توانستند حکم مشابهی را در مورد اعضای سازمانهای چپ و مارکسیستی اعم از چریکهای فدایی خلق، حزب توده و... دریافت کنند."

بازتاب به آن افراد اشاره نمی کند در حالیکه حجت الاسلام موسوی لاری از فلاحیان، رییسی، ریشهری و نیری نام می برد. بازتاب می نویسد که با اگاهی وزیر اطلاعات وقت "گزارشی به امام خمینی ارائه گردید و ایشان پس از دریافت این گزارش، حکم را متوقف و موضوع را جهت تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند."

البته هنوز هیچ نسخه ای از این حکم وجود ندارد و در "صحیفه امام" نیز تصویر این حکم وجود ندارد و اصولا احکام آن زمان آقای خمینی توسط فرزندش احمد نوشته می شده، چنانکه مرحوم آیت الله منتظری در صفحه 369 خاطراتش می نویسد "... آقای فلاحیان گفت: "این یکی دو سال آخر ما هر کاری با امام داشتیم با احمد آقا حل می کردیم و به اسم امام منعکس می کردیم، ما اصلاً دسترسی به امام نداشتیم. می رفتیم با احمد آقا مطرح می کردیم و بعد می آمدیم به عنوان امام مطرح می کردیم".

به هر حال، به نوشته بازتاب "مجمع تازه تاسیس تشخیص مصلحت که در آن دوره به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردید و از اعضای معدودی تشکیل می شد، به این موضوع رسیدگی کرد. در جلسه این مجمع که در دفتر آیت الله خامنه ای تشکیل گردید، ایشان پس از طرح موضوع با صراحت و شدت با این اقدام مخالفت کرده در سخنان صریح و تندی به مخالفت با این رویه می پردازد و بر اساس این نظر آیت الله خامنه ای و حمایت رییس وقت مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا از این نظر، موضوع اعدام های زندانیان چپ که تعدادشان به هزاران نفر بالغ می شد، منتفی گردید."

اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در کار زندان ها و اعدام ها دخالت کرده و راجع به آن تصمیم گرفته است البته در خاطرات هاشمی رفسنجانی نیز وجود دارد. اینکه آقای خامنه ای مخالفت کرده یا نکرده را اطلاع نداریم ولی هر تصمیمی که در آن مجمع گرفته شده نوشدارو پس از مرگ سهراب بوده، چون پیش از آن صدها تن از زندانیان سیاسی چپ و بویژه همه اعضای رهبری حزب توده ایران که غالبا در سن بالای 60 و گاه 80 سال بودند بجز چند تن بسیار شناخته شده اعدام شده بودند.

اما، این نکته که سایت بازتاب کوشیده تا پرونده اعدام های سال 1367 را علنا و در سطح رسانه ها طرح کند، نکته مثبت این ماجراست، زیرا شماری از چهره های جمهوری اسلامی دیر یا زود در این زمینه ناگزیر از پاسخگویی هستند و آقای خامنه ای، رئیس جمهور آن مقطع و رئیس مجمع مصلحت آن دوران بیش از بسیاری دیگر.

 

 

 

 

                        راه توده  391     18 دی ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت