راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

فیسبوک آرشیو راه توده
آشنائی بیشتر با رهبران
حسن قزلچی
مریم فیروز
فریدون ابراهیمی
 
 
 فیسبوک آرشیو راه توده با مطالب زیر در باره رهبران حزب توده ایران به روز شد:
 
1- پرده برداری از مجسمه
"حسن قزلچی" در سلیمانیه كردستان عراق
2- "هماهوشمند راد" پیشگامان
جنبش زنان ایران را فراموش نکنیم 
3- انوشیروان ابراهیمی
از تجارب گرانبهای «نهضت 21 آذر» بیاموزیم
4 ـ 21 آذر در تقویم جنبش های ملی و انقلابی ایران 
5- مریم فیروز:
- کتاب چهره های درخشان مبارزان ایران 
- فیلم آخرین دیدار و گفتگو با مریم فیروز در خانه میدان "سنائی"
- اگر چه در زندانم اما خوشحالم که در ایرانم
- پایان سلطنت دستاورد مهم انقلاب! (راه توده شماره 109 مرداد ماه 1380)
- گفتگو با مریم فیروز پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری (راه توده شماره 31 فروردین ماه 1374)
ـ مریم فیروز: حزب توده ایران صادق ترین منتقد جمهوری اسلامی بود (راه توده شماره 31 فروردین ماه 137)
ـ مریم فیروز: درباره "حجاب" خیلی حرف ها دارم! (راه توده شماره 32 اردیبهشت ماه 
1374)
 

 

 

 

 

                        راه توده  394     9 بهمن ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت