راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

با استفاده از مطالب روزنامه اومانیته

نتیجه غافلگیر کننده

انتخابات پارلمانی

در اسرائیل

آذرفریتاش

 
 

مبارزات انتخاباتی به شکل خسته کننده ای در اسرائیل شروع شده بود. هدف از این انتخابات تقویت موقعیت نتانیاهو و حفظ او در پست نخست وزیری بود. هدف این بود که او همراه با احزاب جناح راست و مذهبی و احزاب افراطی ناسیونالیست، اکثریت را در پارلمان اسرائیل بدست آورد. به مردم اینطور تلقین شده بود که هیچ جایگزینی وجود ندارد و کرسی نخست وزیر باید در دست نتانیاهو بماند، اما نتیجه انتخابات نشان داد که وضع در اسرائیل مانند گذشته نیست و مردم در پی جانشین هستند. مردم نشان دادند که به یک سیاست جایگزین سیاست های گذشته و از جمله سیاست های دولتا نتانیاهو نیاز دارند. مردم از وضع امنیتی و نظامی در اسرائیل خسته شده اند و به این خستگی، حالا گرانی و بحران اقتصادی که فشار آن روی شانه اکثریت مردم سنگینی می کند اضافه شده است.

آنها که از نزدیک وضع کنون اسرائیل را شاهد هستند از نتیجه انتخابات زیاد شگفت زده نشدند. شاید بیش از مردم، این نتانیاهو بود که از نتیجه بیرون آمده از صندوق های رای شگفت زده شد.

جناح راست و جناح راست افراطی مذهبی که تصور می کردند کرسی های بیشتری را بدست خواهند آورد، با شکستی روبرو شدند که پیش بینی آن را نکرده بودند. مردم بسیار بیشتر از آنچه ها پیش بینی کرده بودند پای صندوق های رای آمدند و این خود از پدیده های غافلگیر کننده این انتخابات بود. آنها پیش بینی کرده بودند که مردم دراین انتخابات حضور وسیعی نخواهند یافت و آنها با آراء ثابت و حزبی خود پیروز خواهند شد.

این نوشته نتانیاهو در در فیسبوک او تفسیر کامل از شکستی است که خورده است: " قدرت حزب لیکود در معرض خطر است "

مردمی که مخالف سیاست های نتانیاهو و دولت او هستند به پای ضندوق های رای رفتند و علیه او و حزب لیکود رای دادند. نتیجه آن شد که دو حزب نتانیاهو و "لیبرمن" که در انتخابات گذشته 42 کرسی پارلمان را برده بودند در انتخابات جدید بیش از 31 کرسی نتوانستند بدست آوردند. وضع جناح راست مذهبی نیز در این انتخابات بهتر از نتانیاهو و لیبرمن نبود

به این ترتیب است که باید برنده اصلی انتخابات را حزب "یش اتید" حزب تازه تاسیس و چپ میانه اسرائیل دانست که موفق شد 19 کرسی از 120 کرسی پارلمان را بدست آورد.

مفسران در تلاش اند برنامه و سیاست حزب "یش اتید"  را کشف کنند و این در حالی است که حزب "یش اتید " تاکنون موافقت خود برای حضور در دولت ائتلافی با حزب لیکود اعلام نکرده است. حال این سئوال مطرح است که حزب "یش اتید" در ائتلاف با احزاب چپ و میانه قادر است دولت ائتلافی جدیدی را در اسرائیل تشکیل بدهد؟ یعنی احزاب عرب "بلد" که 3 کرسی در پارلمان اسرائیل دارد و حزب "لیست عرب متحد" که 4 کرسی و حزب کمونیست اسرائیل که این حزب نیز 4 کرسی در پارلمان دارند. آنها قادر خواهند شد یک دولت ائتلافی را همراه با کارگر با 15 کرسی و حزب "صهیونیست چپ " که این حزب نیز 3 کرسی رسمی و 3 کرسی از نمایندگان متمایل به خود را در پارلمان دارد تشکیل بدهند؟

آیا برای مقابله با احزاب راستگرای مذهبی و حزب حاکم لیکود چاره دیگری باقی است؟

حزب "یش اپید" آرای جامعه پرقدرت اسرائیلی های روس تبار را دارد که زیر فشار فقر و بی خانمانی و تبعیض های حکومتی به "یش اپید" پیوسته اند.

تردید نیست که نتایاهو حتی با شکننده ترین ائتلاف سعی خواهد کرد نخست وزیر اسرائیل باقی بماند اما به همان اندازه نیز شک نیست که دولت او دولتی ناپایدار است. بویژه که در کاخ سفید حامیان چشم بسته ای ندارد.

دولت نتایاهو همچنان بر طبل جنگ با ایران خواهد کوبید، درحالیکه سیاست کاخ سفید فعلا چنین نیست. دراینجاست که سیاست جمهوری اسلامی سرنوشت نتایاهو را تعیین می کند. چنانچه جمهوری اسلامی مواضعی اتخاذ کند که موقعیت مذاکره با امریکا را تقویت کند، موقعیت نتانیاهو از این که هست نیز شکننده تر خواهد شد، تا حدی که می تواند سقوط او را حتی در دوره ماه عسل بعد از انتخابات اخیر پیش بینی کرد.

 

 

 

 

                        راه توده  394     9 بهمن ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت