راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پادشاه اسپانیا استعفا داد

مردم اسپانیا

نه شاه می خواهند

نه حکومت فردی!

اشپیگل چاپ آلمان

ترجمه  و تدوین عسگر داوودی

 

با استعفای «خوان کارلوس» پادشاه اسپانیا دهها هزار تن از مردم این کشور در بسیاری از شهرهای اسپانیا به طور خود جوش به خیابان ها سرازیر شدند و خواهان برگزاری رفراندوم برای لغو ادامه نظام پادشاهی در این کشور شدند.

موج تظاهرات ضد سلطنتی از اسپانیا به برلین پایتخت آلمان نیز رسید و اسپانیائی های مقیم آلمان نیز که جوانان زیادی در میان آنها مشاهده می شود با همفکران آلمانی خود «دروازه براندنبورگ برلین» را در اختیار گرفته و علیه سلطنت در اسپانیا تظاهرات کردند.

استعفای «خوان کارلوس» این امید را بویژه میان جوانان اسپانیا زنده کرده است که دیگر در قرن بیست و یکم جائی برای حکومت های فردی نیست و لازم است.

به گزارش روزنامه «ال پاز» چاپ مادرید روز دوشنبه هفته گذشته تنها در پایتخت این کشور بیش از 20 هزار تن از مردم این کشور با حضور خود جوش در مراکز شهری خواهان برگزاری رفراندم برای حذف سیستم پادشاهی در این کشور شدند.

مردم با شعارهائی مانند «در اسپانیای قرن بیست و یکم دیگر جائی برای نظام کهنه سلطنت نیست، ما خواهان جمهوریت هستیم» در خیابان های راهپیمائی و در میادین تجمع کردند. در بارسلونا دومین شهر بزرگ اسپانیا نیز تظاهرات گسترده ای در همین رابطه برگزار شد. در این تظاهرات نیز مردم اسپانیا با به اهتزار در آوردن پرچم «جمهوریت» خواهان پاک سازی سیستم حکومتی از بقایای نظام سلطنتی شدند. همچنین در شهرهای « سان سباستین» و« باسک» نیز این تظاهرات و اعلام خواست برگزاری رفراندوم برای حذف سیستم پادشاهی در اسپانیا برگزار شد. مردم از جمله شعار می داند « با استقرار جمهوری، فلیپ تو دیگر کاره ای نیستی» که منظورشان «فلیپ» پسر «خوان کارلوس» است که به طور سنتی بعد از پدر قرار است پادشاه شود. همچنین مردم شهر «بیل باو» خواهان استقرار جمهوری شدند.

دوشنبه هفته گذشته، پس رسوائی اختلاس و فرار از مالیات خاندان سلطنتی، خوان کارلوس پس از 39 سال سلطنت بالاخره استعفاء خود را اعلام کرد و خواهان جانشینی پسرش شد. او در سخنان ده  دقیقه ای خود از جمله گفت: «در شرایط بحرانی فعلی در اسپانیا بهتر است یک شاه جوان اداره امور را به دست بگیرد.»

به طور سنتی، پس از استعفاء پادشاه، فرزندش جانشین او می شود. «خوان کارلوس» که 76 سال دارد در سال 2012 به خاطر سفر به افریقا و شکار فیل و انتشار تصاویر آن بشدت از طرف مردم اسپانیا و افکار عمومی دیگر کشورها مورد انتقاد قرار گرفته بود. او متهم شد که هنوز در افکار قرن نوزدهم زندگی می کند. شدت این انتقادات به حدی بود که شاه مجروح شده از شکار، عذرخواهی کند.

سال گذشته نیز« اینفنتین کریستینا» دختر پادشاه اسپانیا به دست داشتن در یک اختلاس مالیاتی با کمک همسرش متهم شده بود.

مخالفان سیستم پادشاهی و سلطنت باقی مانده از دوران فئودالیسم، خواهان برگزاری رفراندوم و حذف این سیستم حکومتی در اسپانیا هستند، حتی علیرغم آن که پادشاه درنظام سلطنتی اسپانیا در عمل جز اجرای برنامه های تشریفاتی وظیفه دیگری ندارد.

بحران اقتصادی گسترده ای اسپانیا، بیکاری 45 درصد جوانان این کشور و مهاجرت نسل جوان این کشور به کشورهای دیگر به امید یافتن کار و برپائی زندگی، از جمله مهاجرت به آلمان از جمله انگیزه های خشم مردم علیه سلطنت و سیستم پادشاهی دراین کشور است.

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  458     15 خرداد ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت