راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حکومت "داعش"

پس از سوریه و اوکرائین

اکنون "داعش" در عراق

در آستانه انتشار راه توده 459، حوادثی در عراق بوقوع پیوست که شاید هنوز باید برای تحلیل آنها منتظر اخبار بیشتری بود، اما در همین حد که دلائل ابتدائی آن را بتوان مطرح کرد، می توان بدان پرداخت. بحث بر سر تصرف شهرها و استان هائی در خاک عراق توسط ارتش سازمان یافته ایست که نام خود را حزب "داعش" گذاشته است. تمام بقایای دولت صدام حسین، جنگجویانی که در سوریه بودند و یا در ترکیه تعلیمات دیده بودند و از طریق القاعده ارتباط های بین المللی داشتند در این باصطلاح حزب جمع شده و بخشی از خاک عراق را تصرف کرده و دولتی را اعلام داشت که "سنی" است و در همان ابتدای کار نیز تقابل خود با تشییع را اعلام کرد. ما هنوز نمی خواهیم درباره نقش عربستان و قطر بعنوان اسب تراوای امریکا در این ماجرا قضاوت کنیم.

آنچه که روی داد، ادامه آن چیزی است که در اوکرائین روی داد و آنچه در هر دو کشور روی داد، ادامه آن وقایعی است که در سوریه روی داد. این که سهم اشتباهات دولت شیعه و انحصار گرائی آن در بغداد چقدر در این مسئله نقش داشته، همان سهمی است که بشار اسد در سوریه داشت و دولت های فاسد و مافیائی در اوکرائین داشتند. بنابراین بحث نه بر سر اشتباهات و سهم آنان، بلکه بر سر بهره گیری امریکا، اسرائیل و دو قدرت اروپائی یعنی آلمان و فرانسه از این اشتباهات است. اگر نبود زمینه های مناسب، امریکا و اسرائیل نمی توانستند در پاسخ به حمایت قاطع روسیه از دولت سوریه وجلوگیری از فتح سوریه توسط گروه های مسلح، فاجعه اوکرائین را بوجود بیآورند. و اکنون جبهه دوم را به همین دلیل در کنار سوریه و در همسایگی ایران، در عراق باز کنند. این حلقه ها مانند یک زنجیر به هم وصل اند و در مجموع خود جنگ سوم جهانی را متفاوت با جنگ اول و دوم جهانی شکل می بخشند. اگر آن دو جنگ برای تقسیم جهان به مناطق نفوذ و بویژه جلوگیری از نفوذ انقلاب اکتبر روسیه (جنگ دوم) بود، جنگ سوم نیز به نوع دیگری و با ابزاری مدرن تر و جبهه بندی های متفاوت (حتی بهره گیری از مذهب) با همان اهداف در حال شکل گیری روز افزون است. امریکا و چند قدرت بزرگ اروپائی مانند آلمان و فرانسه، می کوشند بحران اقتصادی سرمایه داری را با گسترش جنگ های منطقه ای کنترل کنند. حکومت "داعش" در عراق ادامه این روند است که ما امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم به نظرات احزاب مترقی عراق و منطقه دست یابیم و آن را برای آگاهی خوانندگان خود منتشر کنیم.

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  459     22 خرداد ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت