راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه با رهبر

حزب کمونیست اوکرائین

دولت کودتائی اوکرائین

برای سرکوب آمده

نه برای مذاکره!

سایت حزب کمونیست روسیه

ترجمه آزاده اسفندیاری

 

 

بدنبال گسترش جنگ داخلی در شرق اوکرائین پیوتر سیموننکو" رهبر حزب کمونیست اوکرائین برای تبادل نظر با احزاب چپ به چند کشور اروپایی، از جمله آلمان و فرانسه مسافرت کرد.

"سیموننکو" در پایتخت آلمان با شماری از رهبران "لینک چپ"، حزب چپ و برخی از اعضای پارلمان این کشور ملاقات کرد و ضرورت آگاهی مردم کشورهای اروپا از آنچه بر کشور و مردم اوکرائین می گذرد را یاد آور شد.

در پاریس روزنامه "اومانیته" ارگان حزب کمونیست فرانسه با وی  مصاحبه ای انجام داد. رهبر حزب کمونیست اوکرائین در این مصاحبه گفت:

اولین موضوعی که باید متذکر شوم جدایی کریمه و الحاق آن به روسیه است. در رسانه های غربی همه پرسی و انتخاب مردم این شبه جزیره  برای پیوستن به روسیه را کاری از قبل طراحی شده از سوی روسیه می دانند، در حالی که حکومت جدید حاکم بر اوکرائین "ناسیونال فاشیست ها" باعث چنین جدایی شدند. ما سعی فراوان کردیم تا میز گردی از نمایندگان مردم  کریمه و حکومت کودتایی مستقر در کیف فراهم کنیم تا برای همه پرسی سراسری در جهت برقراری حکومتی فدرال مذاکره کنیم، اما حاکمان اوکرائین با امتناع از پیش نهاد مسالمت آمیز ما و رهبران کریمه شرایطی را فراهم کردند که کار به جدایی کریمه از اوکرائین انجامید.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری غیر دمکراتیک و هدایت  شده از طرف ایالات متحده آمریکا در اوکرائین، "پیتر پروشنکو" نیز حاضر به مذاکره و ملاقات با نمایندگان دیگر ایالات اوکرائین نشد. رئیس جمهور الیگارش تازه به قدرت رسیده نیز با سرکوب خونین مردم شرق اوکرائین راه حل نظامی را انتخاب کرد.

"پتروشنکو" حتی پروا ندارد که اذعان کند با کمک آمریکایی ها به کرسی ریاست جمهوری رسیده و بر این امر نیز واقف است که ایالات متحده آمریکا کشور ما را برای ادامه سیاست های تجاوز کارانه در این نقطه از جهان که آن را "منطقه ژئو پلیتیک" خود می داند به چنین سرنوشتی دچار کرده است.

سیموننکو در ادامه مصاحبه خود در ارتباط با همه پرسی در دو ایالت دیگر اوکرائین "دونیتسک" و "لوگانسگ" برای خود مختاری گفت، مردم آن مناطق خواهان جدایی از کشور نبودند، روی آوری به رفراندم توسط رهبران این دو ایالت، واکنشی بود به اعمال سیاست های سرکوبگرانه حاکمان کیف که راه هر گونه مذاکره و گفتگو را بستند.

تبعات نپذیرفتن راه حل های دمکراتیک و برگزیدن مشت آهنین برای حل معضلات اجتماعی از طرف حاکمان نئو فاشیست، مناطق شرقی و جنوب شرقی اوکرائین را به سرا شیبی تخریب و کشتار می کشاند.

عمده ترین تاسیسات تکنیکی و صنعتی اوکرائین در این مناطق قرار دارند و در ارتباط زنجیره ای با صنایع و موسسات تولیدی روسیه هستند. در شرایط حاضر موسسات صنعتی این مناطق نمی توانند سفارشات تولیدی- صنعتی روسیه را تامین کنند. در نتیجه زندگی کارگران و مردم با بحران جدی مواجه گشته است. به علت شرایط بحرانی، موسسات صنعتی این ایالت ها برای سال 2014  نتوانسته اند هیچگونه سفارشی از روسیه دریافت کنند. ادامه چنین روندی برای مردم این مناطق  تهدید زندگی است. نکته اساسی که باید به آن توجه داشت اینست که جز ارتباط همه جانبه اوکرائین با روسیه برای  زندگی مردم اوکرائین گزینه دیگری وجود ندارد.

بی شک ارتباطات قومی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی صدها ساله روسیه و اوکرائین ها جای گزینی دیگری ندارد.

کشوراوکرائین دو سمت گیری سیاسی و اقتصادی بیشتر پیش روی خود ندارد: سمت گیری به طرف اتحادیه اروپا و یا روسیه. رژیم کیف اصرار برآن دارد تا کشور ما را به حلقه کشورهای اتحادیه اروپا بکشاند. با نگاهی کوتاه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فاجعه بارکشورهای رومانی، بلغارستان و کشور های بالکان، همچنین کشورهای اسپانیا، پرتقال و یونان می توان پی برد که آنها در اتحادیه اروپا به نا کجا آباد رسیده اند.

رهبر حزب کمونیست اوکرائین در پایان مصاحبه خود یاد آور شد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور حکومت وحشت و ترور با تمام توان از فعالیت انتخاباتی حزب کمونیست و دیگر سازمان های مستقل جلو گیری کرد. گروه های مسلح وابسته برخی از فعالان حزب را دستگیر کرده و به جنگل ها کشاند و آنان را سر به نیست کردند. با حمله به دفاتر و موسسات حزب، ضمن  ربودن وسایل، ساختمان ها را ویران کردند. آن ها کوشش فراوان کردند تا فعالیت حزب کمونیست را غیر قانونی کنند. بنا بر تمامی دلایل حزب ما تصمیم گرفت تا کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اوکرائین پس بگیرد.

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  460     29 خرداد ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت