راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تفاوت های
دو سرمایه داری
روسیه و امریکا
 

بدنبال مقاله ای که در باره ضرورت گسترش مناسبات ایران با روسیه در راه توده منتشر شده بود، یادداشت کوتاه زیر همراه پیام های دریافتی رسیده بود که مستقل از پیام ها منتشر می کنیم:

۱ــ روسیه در حال حاضر یک کشور کاملا سرمایه داری است. اما مثل آمریکا یک کشور امپریالیستی نیست.
۲ــ روسیه مانند آمریکا، خواهان جهان تک قطبی و آمریکایی کردن تمام جهان نیست.
۳ــ روسیه همچون آمریکا، طرفدار جهانی سازی امپریالیستی نیست.
۴ــ روسیه با چاپ و صدور دلار (یا روبل) ثروت کشورهای دیگر را به یغما نمی برد.
۵ــ حاکمان روسیه را مانند آمریکا، کنسرنهای صنایع تسلیحاتی، شرکتهای فراملیتی، مافیای مواد مخدر، پول (دلار) و طلا (دولت مخفی جهانی) تعیین نمی کند. این موضوع بسیار جدی و با اهمیتی است.
۶ــ روسیه تفاوت های تاریخی جدی با آمریکا دارد. مثلا، روسیه یک کشور تاریخی است. اما آمریکا یک کشور جعلی است که نظام سرمایه داری جهانی بعنوان شمشیر برنده خودش در سرزمین متعلق به دیگران درست کرده.
۷ــ روسیه برعکس غرب، هیچگاه زادگاه فاشیسم نبوده است.
۸ــ روسیه دارای سنن تاریخی بسیار ارزشمندی است که آمریکا محروم از همه آنهاست. بعنوان مثال: چه روسیه تزاری، یا بلشویکی و چه روسیه رویزیونیستی یا سرمایه داری امروزی، به هر کشور تجاوز هم کرده، به زبان و فرهنگ و تاریخ آن کشور و خلق نه تنها آسیب نرسانده، حتی به رشد و تکامل آن کمک کرده است.
۹ــ مثلا، جمهوریهایی که دهها، بعضا صدها سال متحد روسیه بودند، تمام آداب، سنن، زبان و تاریخ خود را تکامل بخشیده اند. در نقطه مقابل، اگر توجه کنید، می بینید که زبان رسمی اغلب کشورهای قاره آفریقا انگلیسی، فرانسوی، هلندی و غیره است. استرالیا، نیوزیلاند و بسیاری دیگر نه تنها چیزی از فرهنگ و تاریخ و زبان ملی خود حفظ نکرده اند، بلکه همه «انگلیسی زبان» شده اند.
۱۰ــ روسیه به هر کشوری رفته، آن را نه تنها به جامعه مصرفی و منبع تأمین مواد خام و منافع نامشروع خود تبدیل نکرده، بلکه، کتاب به آن کشور برده، علم، تکنولوژی، صنایع مادر در آن کشور ایجاد کرده است.
باز هم بعنوان مثال، پتانسیل علمی- فنی همین اوکرائین متحد سابق روسیه، یا هر یک از جمهوریهای سابق اتحاد شوروی بمراتب بیشتر از همه کشورهای اروپایی بود و همین واقعیت نیز غرب را برای حمله به اوکرائین و نابودی پتانسیل علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی آن تحریک کرد.
۱۱ــ هیچگاه روسیه های نامبرده، سازمانهای تروریستی برای به آشوب و هرج و مرج کشیدن هیچ کشور دیگری تشکیل نداده است و هیچ کشور دیگری را به ویرانه تبدیل نکرده. فقط کشورهایی مانند ویتنام، و یا عراق، لیبی و یا سومالی در سالهای فروپاشی اتحاد شوروی را در نظر بگیرید.
بنا بر همین یازده مورد برشمرده فوق، روسیه فعلا برای حفظ استقلال کشور و جلوگیری از تبدیل آن به عراق و افغانستان و سومالی و یا لیبی دیگری، نزدیکترین متحد ایران با حفظ تمام نشانه ها و علائم استقلال ملی روسیه ایست که حداقل در سیاست خارجی و برای منافع خود در تقابل با امریکا و غرب قرار گرفته است.
نظریه «این همانی» (یکسان انگاری همه کشورهای سرمایه داری) یک نظریه فاقد اعتبار و ارزش سیاسی است.
 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  46    5 تیر ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت