راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نظر منفی 
زنده یاد طبری

در باره خامنه ای

 
 

  رفقای عزیز سلام. چند بار خواندم که در مطالب خودتان نظر رفیق کیانوری را در باره علی خامنه ای نوشته بودید. اخیرا هم در نشریه راه توده ادعاهای حسین شریعتمداری درباره رفیق طبری را خواندم. لازم میدانم که نظر رفیق طبری را که به طور شخصی در مورد اقای خامنه ای داشت بازگو کنم تا اگر در جایی به کار میاید شما ان را مورد استفاده قرار دهید.

تابسان سال1360 من به اتفاق فرح نوتاش به خانه رفیق طبری رفتیم و آذر خانم و دختر کوچکشان
هم بودند که د ختر شان پس از چند دقیقه اتاق را ترک کرد . در آن روز نوتاش نواری از اشعار طبری با صدای او را ضبط کرد با این هدف که روی آن موزیک بگذارد که بعدها به من گفت که نوار را به مهرداد فرجاد سپرده و من دیگر از سرنوشت آن خبری ندارم.
در ان روز من پرسش های زیادی داشتم که رفیق طبری با صمیمیت همیشه گوش داد و به آنها پاسخ داد. یکی از ان پرسشها در مورد افکار و شخسیت خامنه ای و آینده وی بود . در آن موقع او نماز جمعه را می خواند. پاسخ رفیق طبری چنین بود: باید خیلی اتفاقات و حوادث در ایران بدست ارتجاع ترتیب داده بشود تا خامنه ای بتواند به بالاترین درجه بالای نظام کشانده شود. اگر چنین شود فاجعه ای برای انقلاب و ایران به بار خواهد آورد که جبران آن برای ایرانیان و انقلاب و نیروهای انقلابی بسیار مشکل خواهد بود. او در این ارتباط مثالهایی از دوران ناصر، نفوذ عناصر انگلیسی و امریگایی به منظور نابود کردن ناصر و پر کردن جای او توسط انورسادات به کار برد. طبری نظرات خامنه ای را ارتجایی و پرسش برانگیز و مشکوک بررسی کرد.
 

 

 

 

                        راه توده  454     18 اردیبهشت ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت