راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

صف بندی

زردها و قرمزها

در برابر هم

در تایلند سلطنتی

ترجمه و تدوین الف. آذرفریتاش

 
 

سرانجام، آنچه از مدت ها پیش در تایلند انتظارش می رسید بوقوع پیوست و ارتش این کشور دست به کودتا زد. ارتشی که تابع کاخ سلطنتی تایلند است، حالا با سرخ پوشانی روبروست که در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می کنند و از دولتی که با کودتا سرنگون شد حمایت می کردند.

 

رئیس ستاد ارتش تایلند "پرایوت چان ــاوچا" روز سه شنبه در تلویزیون ملی تایلند ظاهر شد و اعلام کرد:

"ما از ترس خشونت که ممکن است تمام کشور را در برگیرد و برای تضمین امنیت ملی و برقراری نظم عمومی از امروز حکومت نظامی اعلام می کنیم ."

تصمیم ارتش بدون اطلاع مقامات و حامیان دولت "شیناوترا" نخست وزیر صورت گرفت. ارتش همچنین کنترل و سانسور 10 کانال تلویزیونی ماهواره ای را آغاز کرد. بنا به گزارش خبرگزاری های محلی نیروهای گشتی  ارتش در کلیه مناطق شهر مستقر شدند و در مقابل ساختمان مرکزی پلیس بانکوک سنگر بندی کردند.

"جاتابوم پومپان" یکی از مقامات رسمی جنبش سرخ پوشان در بیانیه ای اعلام کرد: "جنبش سرخ پوشان کودتا در کشور را تحمل نخواهد کرد."

 وی تاکید کرد که کشور را جنگ داخلی تهدید می کند."

در مقابل، پیراهن زردهای تایلند از تصمیم و عملکرد ارتش استقبال کردند. پیراهن  زرد ها "طرفداران سلطنت"  هفته های متوالی برای حمایت از خواست های خود و برکناری نخست وزیر شینا وترا از ارتش  تقاضای کمک کرده بودند. زرد پوشان مخالفان دولت که از حمایت نخبگان شهری برخور دارند از خاندان سلطنتی حمایت می کنند. تایلند یکی از نابرابر ترین حکومت های "طبقاتی " را در آسیا دارد. پیراهن زردها همچنان به حمایت ارتش از خود متکی اند. ارتشی که از زمان استقرار سلطنت مشروطه در سال 1932 تاکنون 18 با ر کودتا کرده است. ارتشی که در سال 2006 "تاکسین شیناوترا" را از نخست وزیری سرنگون و از کشور تبعید کرد و در  سال 2010 تظاهرات سرخ پوشان تایلند را سرکوب کرد و 85 کشته و2000 مجروح برجای گذاشت.

اکنون نخست وزیر دولت موقتی که با کمک ارتش بر سر کار آمده، از ارتش خواسته که مطابق قانون اساسی وارد عمل شود. اعضای جبهه اتحاد ملی برای دمکراسی و علیه دیکتاتوری از حزب "شیناوترا" نخست وزیر سرنگون شده امیدوار است برگزاری انتخابات مجلس "مقننه" را در تاریخ 3 اگوست  سازماندهی کند. انتخاباتی که در آن  سرخ پوشان و حزب اتحاد ملی برای دمکراسی رای تعیین کننده در آن خواهند داشت. آنها از حمایت گسترده کارگران و کشاورزان کم در آمد برخوردارند و پیروزی در آن انتخابات از هم اکنون تضمین شده است. شیناواترا محبوبیت خود را در به اجرا گذاشتن اقدامات اجتماعی از جمله تعیین حداقل دستمزدها، حمایت اجتماعی بین المللی، کمک به کشاورزان کم درآمد و ساختن مدارس و مسکن اجتماعی در میان مردم بدست آورد  و حزب اتحاد ملی که حزب وی محسوب می شود بر اثر اتخاذ سیاست های اجتماعی از سال 2011 تا کنون در تمام انتخابات مجلس پیروز بوده است . طبیعی است که پیراهن زرد ها و سلطنت طلبان در مواجه با شکست های پی در پی و اجتناب ناپذیر مخالف برگزاری انتخابات آزادی آینده مجلس" مقننه" می باشند. آنها رو ی پشتیبانی ارتش  برای مقابله با نیروهای دمکراتیک تکیه دارند.

پس از اعلام حکومت نظامی، این ارتش است که فضای سیاسی کشور را کنترل می کند. ارتش اکنون  از طرفین خواسته برای حل بحران سیاسی وارد مذاکره شوند . ژنرال" پایوت چان او چا"در بیانیه ای اعلام کرد "باید پاسخکوی تمام گرایشات سیاسی باشیم." ارتش به عنوان یک" قدرت برتر" از کلیه نهاد های مدنی برای حفظ نظم عمومی و ایمنی در تایلند قادر است هر تجمع و یا جلسه و  حرکت های اجتماعی وعمومی را در زمین و دریا و آسمان را کنترل کند.

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  456     اول خرداد ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت