راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

باستانی پاریزی توصیه هایی

 به شفیعی کدکنی می کند و سایه نظاره

از این جمع

باستانی پاریزی کم شد!

 
 

 

محمد ابراهیم باستانی پاریزی، ادیب و مورخ ایرانی و صاحب ده‌ها جلد کتاب در زمینه های تاریخی و فرهنگی، در سن 88 سالگی در تهران درگذشت.

باستانی پاریزی پس از اتمام تحصیلات به استخدام دانشگاه تهران در آمد و از اواخر دهه ۱۳۳۰ خورشیدی تا سال ۱۳۸۷ استاد تمام وقت دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود. در همین سال حکم بازنشستگی او، بصورت غیرمترقبه و همزمان با بازنشستگی ۲۱ استاد دیگر دانشگاه تهران صادر شد.

بخش قابل ملاحظه ای از نوشته های باستانی پاریزی، از جمله کتاب از" پاریز تا پاریس" درباره زادگاهش کرمان است. نثر روان و طنز تلخ باستانی پاریزی را در کتاب "پیغمبر دزدها" باید خواند.

این کتاب تا سال ۱۳۸۲ هفتده بار چاپ شد.

این کتاب نامه‌های شیخ محمدحسن زیدآبادی، نویسنده و طنزپرداز عصر قاجاریه به همراه مختصری از شرح حال این روحانی و عارف کرمانی است.

 

 

 

                        راه توده  450     21 فروردین ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت