راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پرسش و پاسخ ها

 یک سند حزبی است

شناخت عمیق

حزب توده ایران

از اسلام با مردم

و اسلام علیه مردم

 
 

 

پرسش و پاسخ های دبیراول وقت حزب توده ایران "نورالدین کیانوری" یک سند تاریخی برای حزب توده ایران است. اغلب سئوالاتی که طرح می شد، قبل از طرح، از طریق حوزه های حزبی جمع آوری شده و به یک هیات تحریریه فرستاده می شد و یا مسائلی که در میان مردم مطرح بود بصورت سئوال در همین هیات تحریریه تنظیم می شد و سپس برای پاسخگوئی به جلسات پرسش و پاسخ فرستاده می شد. بنابراین، آنچه که بعنوان پاسخ در این جلسات مطرح می شد، همه آنها اطلاعات دبیراول وقت حزب نبود، بلکه مجموعه اطلاعات هیات 5 نفره تنظیم سئوالات و پاسخ ها بود که درچارچوب سیاست کلی حزب در دیدار پیش از جلسه با نورالدین کیانوری همآهنگ می شد. اگر می نویسیم جزوه های پرسش و پاسخ یک سند معتبر حزبی است که سیاست حزب توده ایران در برابر انقلاب 57 و سالهای نخست جمهوری اسلامی را بازتاب می دهد مستند به این اطلاع و آگاهی است. این جزوه ها و جزوه های تحلیل هفتگی تابلوی آن سیاست ظریف و دقیقی است که حزب توده ایران در برابر انقلاب 57 داشت و به همین دلیل نیز اعتقاد داریم آنها را باید در هر فرصتی، با اشاره به رویدادهای روز منتشر کرد. چنان که ما در دوران اخیر چنین کرده و می کنیم و در این شماره راه توده نیز پاسخ به سئوالی را می خوانید که مخاطب آن امروز می تواند نیروی جوان ایران باشد.

 

 

 

اول خرداد 1359

 

س: آقای نورالدین كیانوری! خواهش می كنم به سوالات من پاسخ های قانع كننده ای بدهید. شما كه یك مسلمان زاده هستید، از مكتب اسلام چه كوتاهی یا اشتباهی دیده اید كه به سوی دیگری گرایش پیدا كرده اید؟ من از مرام كمونیست ها این حقیقت را دریافته ام كه برای آنها خواهر یا همسر فرقی ندارد. آیا شما با این مرام موافقید؟ چرا؟ آیا به عقیده شما كسی كه دانشمندی مثل امام جعفرصادق دارد، می تواند به مكتب او خیانت كند؟ بفرمائید كه چگونه و چرا؟

 

ج: خوب، این سوال، هم می تواند از سوی یك مسلمان باشد كه كمونیسم را نفهمیده و بر اثر همین تبلیغات خصمانه علیه كمونیسم به چنین برداشت هایی رسیده است، و هم می تواند از سوی یك ساواكی كه به این شكل زیر پرچم اسلام، می خواهد كمونیسم را بد نام كند.

دوستان! امروز در روزنامه جمهوری اسلامی مقاله ای چاپ شده است تحت عنوان "نامه یك ساواكی". من به همه شما توصیه می كنم كه این مقاله و مقاله دیگری را كه مربوط به یك مامور "سیا" است كه نقشه توطئه علیه ایران را فاش كرده است، بخوانید. بویژه مقاله "نامه یك ساواكی"، كه در آن شیوه های گوناگونی را كه ساواك، تحت نام اسلام برای  زیر ضربه قرار دادن نیروهای راستین انقلابی چپ و كمونیست استفاده می كند، فاش ساخته است. این مقاله فوق العاده جالبی است و می توان از آن استفاده فراوانی كرد.

به هر حال، این پرسش ممكن است به یكی از این دو گرایش- مسلمان یا ساواكی- ربط داشته باشد. البته در حالت اول، من باید بگویم متاسفیم كه مسلمانان واقعی حتی زحمت این را به خود نمی دهند كه سوسیالیسم واقعی را بشناسند تا دریابند این همه دروغ هایی كه امروز ارتجاع در مورد اسلام در جهان پخش می كند، نظیر همان دروغ هایی است كه سالیان دراز در باره كمونیسم پخش كرده است. مگر منبع این گفته، كه برای كمونیست ها خواهر و همسر فرقی ندارد، همان جایی نیست كه گفته است امام خمینی دستور داده پستان های زنان را ببرند و به خیابان پرتاب كنند؟ منبع هر دوی این مزخرفات، یكی است.

خوب، مسلمان عزیز!

اگر آن یكی راست بود، این هم راست است. و اگر آن یكی دروغ بود، این هم دروغ است. ما كمونیست ها می كوشیم اسلام انقلابی را عمیقا بشناسیم، جنبه های مثبت آن را تشخیص دهیم، از آن پشتیبانی كنیم، و جنبه هایی را كه با آن موافق نیستیم با صراحت تمام و روشنی كامل، بدون بیم و هراس اعلام داریم، حتی اگر به خاطر آن، روزی ما را بگیرند و به چوبه اعدام بسپارند. توصیه ما به مسلمانانی كه این مسائل برایشان مطرح است، این است كه نخست بكوشند تا كمونیسم اصیل و راستین را بفهمند. در مقاله ای كه در بالا به آن اشاره كردم، به روشنی نشان داده شده كه چگونه سیا و موساد و ساواك می كوشند كه با ساختن یك كمونیسم قلابی و امریكایی در ایران، مردم را از كمونیسم اصیل رویگردان كنند. آنها می خواسته اند یك كودتای كمونیستی قلابی ضد مذهبی راه بیندازند و بعد آن را سركوب كنند و یك نیروی راست ارتجاعی را سركار بیاورند. آنها قصد داشته اند مردم را آنقدر نسبت به كمونیسم متنفر سازند تا به یك كودتای دست راستی ارتجاعی- فاشیستی امریكایی، تن بدهند. این نقشه بسیار موذیانه و خطرناكی بوده است. به این جهت، ما به این دوستان مسلمان توصیه می كنیم و به آنها می گوییم كه اگر صداقت دارند، به دیگران نیز بگویند در جهانی كه ما زندگی می كنیم، كمونیسم به یك پدیده جهانی تبدیل شده است. آنها باید این پدیده را بشناسند. كمونیسم یك جهان بینی است . امپریالیسم با تمام نیروی جهنمی تبلیغاتی خود و با صرف میلیاردها دلار، می كوشد كمونیسم را بدنام كند، بكوبد و مردم را از آن دور سازد. بنابراین، نباید از دیدگاه فیلم ها، رادیو تلویزیون ها و انتشارات ارتجاعی و مسلمانان ارتجاعی- یعنی وعاظ السلاطین- به این مساله نگاه كنیم، بلكه باید از دیدگاه واقعیت عینی به آن بنگریم. ما به اغلب رهبران اسلامی كه با آنها تماس می گیریم و به ما اعتراض می كنند- زیرا این پدیده را نمی شناسند- توصیه می كنیم كه: دوستان عزیر! برادران گرامی! بكوشید كه ابتدا این كمونیسمی را كه این همه شما را مشغول كرده است، بشناسید و ماهیت آن را دریابید.

و اما در مورد اینكه پرسیده اید من كه یك مسلمان زاده هستم، چگونه به مكتب كمونیسم روی آورده ام، پاسخ بسیار ساده ای دارد. ما معتقدیم كه در اسلام، رهبران بزرگی مانند پیامبر اسلام، علی و حسین وجود داشته اند كه پس از آنها، ارتجاع اسلام را آلوده كرده است، معاویه وارش كرده است و خلفای عباسی و اخلاف آنها، اسلام را مطابق سلیقه خود تغییر داده اند و آن را برای سركوب و غارت مردم، به مذهب وعاظ السلاطین تبدیل كرده اند. یعنی امثال همان كسانی كه در رژیم گذشته به شاه تعظیم می كردند. پس ما دو نوع مسلمان داریم. در جنبش كمونیستی جهانی ما نیز، انسان ها و شخصیت های بزرگ علمی وجود دارند كه نظریات آنها را صائب می دانیم، ما نظریات این شخصیت ها را برای آزادی بشریت و رسیدن جامعه انسانی به هدف های والایی كه اسلام انقلابی، اسلام علی، در برابر خود قرار داده است، صائب و عملی می دانیم و معتقدیم كه این نظریات در روند آینده تكامل جهان، براتر و قاطع ترند. به همین دلیل من به نظریات سوسیالیسم علمی گرایش پیدا كردم. ما در عین حال معتقدیم كه میان سوسیالیسم علمی و اسلام راستین انقلابی، اسلام علی، اسلامی كه اكنون امام خمینی پرچمدار آن است، در شرایط كنونی، در بخش مهمی از مسائل اجتماعی، نزدیكی و شباهت فراوانی وجود دارد كه می تواند همگامی و همراهی نیروهای مسلمان و ماركسیست واقعی را برای یك دوران طولانی، تامین كند.

1 خرداد 1359

 

 

 

 

                        راه توده  44    8 اسفند ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت