راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دو دهه بحران

در بزرگترین جمهوری

اتحاد شوروی سابق

روزنامه امانیته- ترجمه جعفر پویا

 

 

ده ها هزار نفر برای ادای احترام به کشته شدگان" در گیری ها در میدان "مایدان " اوکراین بسیج شدند. هنوز سنگر بندها در خیابان های دود زده اطراف میدان پابرجاست و بقایای ساختمان های نیمه سوخته دیده میشود. مردم اوکرائین، بیش از سقوط رئیس جمهور، بازگشت نظام پارلمانی ، آزادی "یولیا تیمو شنکو" از زندان و انتخابات زود هنگام که بزودی برگزار خواهد شد چه انتظاراتی دارند؟

یکی از معترضان میگوید "ما کار کردیم و مالیات خود را پرداختیم و تنها چیزی که از انقلاب نارنجی در سال 2004 تا کنون اتفاق افتاده است ثروتمندتر شدن بانکداران و مدیران صنایع و سرمایه داران بوده است. اکثر اوکراینی ها هنوز هم فراموش نکرده اند که زمینه های اجتماعی و اقتصادی هرگز از انقلاب نارنجی در زمان یولیا تیمو شنکو در قدرت تا سال 2010 و سیس ویکتور یانوکو ویچ تغییری نکرده است ."

 بخشی از رسانه هامعتقدند که در پشت پرده وقایع اخیر اوکرائین رقابت و جنگ بین اولیگارشی مالی و سرمایه داران بخش صنعتی غرب و شرق اوکرائین پنهان است  و روزنامه "کومر سانت "می نویسد "یک گروه ثروت خود را در بخش صنعت و امور مالی در برابر دیگر گروهای اقتصادی بدست آآورده است. گروه غالب در شرق اوکرائین که به سیاست های روسیه نزدیکتر است در مقابل گروه دیگر در غرب اوکرائین که بخش " صنایع کشاوزی" را در اختیار دارد قرار گرفته است.

در واقع" رینات آختوف "مرد قدرتمند ناحیه "دو نتسک" با شرکت "سسیستم سرمایه گذاری ومدیریت" شرکتی که استخراج معادن زغال سنگ، متا لوژی و بانکداری و رسانه ها " را در کنترل دارد و دیگر میلیادرهای که به دولت گذشته نزدیک بودند "دیمترد فرتاش، سرگئی تاروتا و سرگئی لوشیکین از گروه صنعتی" اوکرائین انرژی" رئیس جمهور را رها کردند و با اپوزیسیون مخالف دولت به توافق رسیدند .این توافق پشت پرده منجر به سقوط رئیس جمهور شد .

این در حالی است که مردم واقعا می خواهند همه چیز تغییر کند. آیا واقعا سیاستمداران خواستار اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و قانونی و برای پایان بخشیدن به فساد مالی و پرداخت دستمزد کارگران و کارکنان هستند؟ ولادیمیر بیدیونکا عضو حزب کمونیست اوکرائین که در منطقه دو نتسک زندگی میکند میگوید "من به این مورد مشکوک هستم . در او کرائین مردم فقر واقعی را در سالهای اخیر تجربه کردند و بحران اقتصادی بین المللی باعث تشدید بحران در اوکرائین شد . ور شکستگی همه جانبه اوکرائین را تهدید میکند. در کشوری که  بیکاری به مرز  ده در صدی رسیده  است و 40 درصد از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند حقوق و دستمزد بطور متوسط 250 یورو و حقوق بازنشستگی کمتر از 90 یور در ماه است . به نظراکثریت  مردم هیچ چیزی جز گرانی، افزایش  قیمت گاز، برق، مسکن تغییر نکرده است و مردم با این افزایش قیمت ها باید  برای زندگی خود تلاش بیشتر بکنند. او کرائین راه یونان ورشکسته را در پیش گرفته است و به سرنوشت یونان دچار خواهد شد" یکی از اقتصادانان اوکرائین بنام "اوکسا آنتو جنکو" در همین مورد می گوید "ما تمام ثروت خود را باید برای شرکت های چند ملیتی به حراج بگذاریم. صنایع، خطوط لوله گاز، زمین های حاصل خیز و نیروهای کار با تجربه وغیره ...

شورش از مناطق فقیر روستائی در غرب اوکرائین آغاز شد. با وجود آنکه این مناطق از زمین های حاصلحیز برخوردار است که به کشت گل افتابگردان و چغند قند اختصاص دارد، بخش کشاورزی از سال 2008 تحت تاثر بحران اقتصادی ضربه خورده است. مردم فکر می کنند که همکاری های اقتصادی با اتحادیه اروپا به همه مشکلات انها، بویژه بیکاری پایان خواهد داد و فساد مالی و نابودی دستاورهای اجتماعی پایان خواهد یافت. باید توجه داشت که این بخش از اوکرائین در نزدیکی لهستان است و اکثریت مردم به احزاب مخالف دولت و راست افراطی "سو و بودا" رای داده اند.

روزنامه اقتصادی کومرسانت در این زمینه مینویسد "اگر اوکرائین تبدیل به شریک اقتصادی روسیه شود کشور لهستان مزایای خود را از ذست خواهد داد. با باز شدن مرزها بین دو کشور اوکرائین و روسیه و پایان صدور ویزا بین دو کشور نیروی کار ارزان از زوسیه به اوکرائین سرازیر می شود. مسئله ای که از هم اکنون اغاز شده است. دیگر اقتصاددانان به عدم نوسازی در بخش های صنعتی و کشاورزی استدالال می کنند . با اینکه دولت اوکرائین بیش از حد در بخش صنعتی متمرکز است، اما بعد از سقوط اتحاد شوروی این ضنایع بر پایه صنایع آهن، فولاد، مواد شیمیائی و منابع معدنی، اورانیوم و زغال سنگ متمرکز است. با این حال، از آغاز قرن بیست یکم که اوکرائین از رشد اقتصادی دو رقمی برخوردار است نوسازی در این صنایع صورت نگرفته است و دولت آینده در اوکرائین باید موفق شود بر این مشکلات پیروز شود و به باز سازی بخش کشاورزی و مدرنیزه کرد صنایع بپردازد و گرنه اوکرائین در وضعیت دشوار اجتماعی و هرج ومرج داخلی فرو میرود .

حزب کمونیست اوکرائین در بیانیه ای اعلام کرد که دفتر مرکزی حزب کمونیست اوکرائین مورد حمله شورشیان قرار گرفت و ویران شد. معترضان حزب کمونیست را به "قاتلان" و "مجرمان" و برده ویکتور یانو کویج متهم می کنند. حزب کمونیست اوکرائین در اوایل و در آغاز تظاهرات از سیاست رئیس جمهور فاصله گرفت و خواستار پایان دادن به زور در مقابل معترضان مخالف دولت شد و سرکوب را محکوم کرد و بر نیاز کشور به وحدت ملی و یگپارچگی همه نیروها پافشاری کرد و پیشنهاد همه پرسی در این زمینه را به دولت  داد.

 

 

 

                        راه توده  44    8 اسفند ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت