راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مقایسه در آمد سرانه بلاروس و اکرائین

روزنامه "پراودا- ترجمه س. آشنا

 

درآمد مردم در جمهوری بلاروس بالاتر از درآمد مردم روسیه، لهستان، لیتوانی، لتونی و استونی می باشد .این نتیجه ایست که کارشناسان انستیتوی تحقیقاتی آمریکایی "گالوپ" با بررسی و مطالعه سطح درآمد متوسط در 131 کشور جهان و تجزیه و تحلیل جواب پاسخ دهندگان به نظرسنجی که نیمی از آنها دارای درآمد پایین ونیمی دیگر دارای درآمد بالاتر از حد متوسط بوده اند بدست آورده اند.

چنین روشی امکان می دهد تا با درجه بالاتری از دقت و صحت میزان درآمد متوسط واقعی مشخص شود.

 متوسط درآمد سالانه یک خانواده بلاروس  15085 دلار و درآمد سرانه 5236 دلار در سال می باشد. با در نظر گرفتن این که متوسط درآمد خانواده در جهان 9773 دلار در سال، و درآمد سرانه در جهان 2920 دلار می باشد، چنین درآمدی برای یک خانواده بلاروس بسیار خوب محسوب می گردد.  

کشور بلاروس درمکان سی و دوم یعنی در زمره یک چهارم از مرفه ترین کشورهای جهان قرارگرفته است. کشور روسیه با متوسط درآمد خانوار سالانه  11 724دلار و سرانه - 4129 دلار، لتونی با متوسط درآمد خانوار 10461 دلار سالانه و سرانه - 4000 دلار ، لهستان با درآمد سرانه - 4578 دلار ، لیتوانی و استونی با درآمد سرانه 4000- 4713 و 5031 دلار همگی پایین تر از بلاروس با درآمد سرانه - 5236 دلار در سال قراردارند. این داده ها به نحوی "دموکرات های" بلاروسی را شوکه کرده که زبان خود را بلعیده اند. آن ها هیچ اشاره ای به اهمیت پژوهش اجتماعی و اقتصادی انستیتوی تحقیقاتی آمریکایی گالوپ و پخش ناخواسته آن از تلویزیون روسیه و چاپ و انتشار این آمار نمی کنند. تلاش آنها مصروف اثبات  ناکارآمدی" سیاست های اقتصادی "لوکاشنکو" در بلاروس است.

اما سردرگمی به همین جا خاتمه نمی یابد. ملی گرایان آلوده به روش و افکار فاشیستی در اوکراین، با تجمع در میدان مرکزی کیف پرچمی بزرگ به اندازه پنج در ده متر به رنگ های سفید- قرمز- سفید که پرچم تصویب شده دوران خونبار اشغال بلاروس توسط ارتش هیتلری است را بلند کردند و طی بیانیه ویژه ای با مردم بلاروس، که به گفته آنان ، دولت مردم را تا مرز فقر تحت فشار قرارداده اظهار تفاهم و همدردی کردند .

در آمد سرانه در بلاروس بسیار بالاتر از کشورهای همسایه، و 13 پله برتر از آن اقتصادی است که غرب برای آنها پیشنهاد می کند.

اتحادیه اروپا درآمد سرانه 3880 دلاری را برای بلاروس در نظر گرفته و آن هم با شرط تغییر رهبری کشور.

در بلاروس، 99.3 درصد از جمعیت فعال اقتصادی مشغول به کار هستند. در روسیه، تعداد بیکاران  6/6  درصد می باشد، یعنی 9.5 برابر بیشتر از بلاروس . در کشور همسایه، اوکراین، ارتش  بیکاران 7.9 درصد از جمعیت فعال اقتصادیاست، که 11 برابر بیش از تعداد بیکاران در بلاروس است.

 

ترجمه از روزنامه "پراودا" 2013/12/26 س. آشنا

 

 

 

 

                        راه توده  440     19 دی ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت