راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آیا "اردوغان"

پرچمدار مقاومت

در برابر امریکا

در ترکیه است؟

"کمال اوکیان" عضو کمیته

مرکزی حزب کمونیست ترکیه

ترجمه : کیومرث ملکی

 
 

 

وقت صحبت آشکار فرا رسیده است. روی سخنم با آنهایی است که در پی اتحاد با اسلام گرایان ضد آمریکایی و آمریکا گرایان ضد اسلام گرایی می باشند و به این همکاری  دل بسته اند. در بیان شخصیت اردوغان باید گفت که وی آمریکا گرا نیست. هر چند روی صحبتم با معتقدین به دین اسلام نیست، ولی طیب اردوغان یک سیاستمدار اسلامی است و رخداد های جهانی را از زاویه اسلام گرایی تبیین می کند و تلاشش نیز در این راستا است. بر این اساس جای تردیدی نیست که وی متنفر از آمریکا و جهان غرب است. این نه تنها در مورد اردوغان بلکه در مورد بسیاری از اسلام گرایان کنونی در داخل و خارج ترکیه صادق است. شاید این تعبیر به جا باشد که او دشمنی صمیمیی با آمریکا دارد.

با این حال این دشمنی هیچ مانعی برای بهره برداری آمریکا از مرتجعین ترکیه بوجود نیآورده است. هنوز فراموش نکرده ایم که در سال های 60 و 70 میلادی همین تفکرات و منش های اردوغانی بود که در جهت خواست ها و اراده قوای امپریالیستی در مقابل  وطن دوستان چپ قرار گرفتند.

آری اردوغان اسلام گراست ولی نقش کنونی اش حفظ منافع آمریکا می باشد. شعارهای ضد آمریکایی اش مانعی در مقابل نقش آمریکا گرایی اش ایجاد نکرده و نمی کند. این حکم در مورد بسیاری از اسلام گرایان ضد آمریکایی صادق است. و حتی در مورد نخست وزیر و رئیس جمهور سابق ترکیه سلیمان دمیرل.
نگاهی به جهان خارج بیفکنیم. مطمئن باشید که شیوخ عرب نیز دارای تمایلات شخصی دشمنی با ایالات متحده و فرانسه و سایر دول غربی هستند.

اسلام گرایی اردوغان کاملا موازی با سیاست ها و خواسته های ایالات متحده می باشد. واشنگتن دارای سیاستی است که حتی قادر به استفاده از متنفرین خود نیز می باشد. دشمنانش را تا حد امکان ترد نمی کند. سعی می کند آنها را بخرد و به خود وابسته کند تا پس از آزمایش کردنشان از آنها استفاده کند. و این همان روشی بود که برای رجب طیب اردوغان انجام دادند. ابتدا با شک و تردید به وی نزدیک شدند و کوکش کردند. سپس حمایتش کردند و وابسته به خود نمودند و گفتند: "به پیش یا طیب".

حال جای سئوال اینجاست که ریشه اصلی این اطمینان در کجا نهفته بود؟ آیا صداقت؟

ایالات متحده هرگز بدنبال کسب صداقت نبوده و نیست. چرا که خودش نیز نسبت به وابستگان و طرفدانش صادق نیست. آنچه که باعث جذابیت اردوغان برای آمریکا شد ولع بی حد وی بعنوان یک بازیگر در بازار جهانی نظام سرمایه داری بود. در کنار ایالات متحده اروپا نیز به این پی برد که اردوغان بهترین نماینده مکتب اسلامی- سرمایه ای و بازیگر بازار جهانی است. پس می توان گفت که اردوغان پلی اقتصادی به سمت کاخ سفید می باشد. با این حال سیاست های به ظاهر ضد آمریکایی - ضد اسراییلی اردوغان چنین توهمی در برخی افکار عمومی را به وجود آورده که گویا اردوغان " استقلال طلب تر" از جمعیت وابسته به "فتح الله گولن" است!  ( همان ذهنیتی که خصوصا بخش حاشیه نشین شهرها در ایران نسبت به احمدی نژاد داشتند - مترجم ) اگر با دید طبقاتی نگاه نکنیم قطعا دچار این تفکر نا صحیح خواهیم شد. سابقا در مورد اربکان (موسس حزب اسلامگرای رفاه که اردوغان از درون آن بیرون آمد - مترجم) نیز جملات مشابهی مبنی بر "وطن دوستی اش" صرف شده بود!

خیلی ها هنوز واقف بر این نیستند که جملات ضد آمریکایی نشانگر مواضع و نیت درونی سر دهندگان این شعار نسبت به سرمایه جهانی و خصوصا آمریکا نیست. در پشت پرده "شعار آمریکا ستیزی" بسیاری هستند که بازیکنان سیاست های آمریکا می باشند.

اردوغان نیز از جمله بازیکنانی است که با آمیزه اسلام و سرمایه داری نه تنها درهای ترکیه بلکه درهای جغرافیای اسلامی را به روی شرکت های انحصاری و کارتل های امپریالیستی گشوده است.

اردوغان بازیگری زبر دست در چرخه سرمایه داری جهانی است و شعار "ترکیه مستقل" وی چیزی جز استقلال سرمایه جهانی برای ادامه غارت کشور نیست.

 

 

 

                        راه توده  44    26 دی ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت