راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تقسیم کشور و یا جنگ داخلی

تایلند با دو خطر روبروست!

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

 
 

 

حوادثی در تایلند جریان دارد که بیم می رود این کشور یا تقسیم شود و یا در مرداب یک جنگ داخلی فرو برود.

"سوسین پارسین" یکی از رهبران اپوزیسیون غیر دمکراتیک تایلند هنگام سخنرانی در منطقه "بانک نا" در بانکوک کشته شد. این حادثه در حالی اتفاق افتاد که معترضان مانع برگزاری انتخابات مجلس در پایتخت تایلند شدند. سوسین پارسیسن یکی از رهبران "نیروهای مردمی و دمکراتیک برای سرنگونی تاکسین" بود. تاکسین نخست وزیر سابق تایلند با کودتای نظامی در سال 2006 از قدرت ساقط شد و در دوبی در تبعید بسر می برد. مخالفان وی هنوز هم بر این باورند که تاکسین توسط خواهر خود که نخست وزیر کنونی تایلند است از دوبی تایلند را مدیریت می کند. سوسین پارسیسن رهبر مخالفان که در هفته گذشته کشته شد یکی از افسران ارتش" داما" و یکی از وابستگان فرقه بودیست "سانت ازوکو" است و  همینطوریکی از تامین کنندگان مالی تظاهرات مخالفان از ماه  نوامبر علیه دولت است. سه تن از معترضان دولتی نیز در اثر تیراندازی در گیری در زمان رای گیری که در محاصره نیروهای امنیتی در منطقه  "وات یام" برگزار شد مجروح شدند. اپوزیسیون انتخاباتی را تحریم میکنند که پیروزی دولت کنونی در آن مسلم است. معترضانی که بمدت سه هفته متوالی پایتخت تایلند را مسدود کرده اند. سوسین پارسین رهبر مخالفان که در این درگیری کشته شد رئیس دفاتر انتخابات را مجبور به بستن دفاتر رای گیری کرد و مانع برگزاری انتخابات در پایتخت شد. معترضان بعد از بسته شدن دفاتر رای گیری و ترک منطقه در مقابل گروههای سرخ پوشان که مدافع دولت هستند قرار گرفتند. رویاروئی و تیراندازی نیروهای امنیتی و انفجار یک  بمب به پایان رسید. در این در گیری ها از آغاز تظاهرات که در ماه نوامبر اغاز شد تاکنون 10 نفر کشته شده اند. این وقایع تنش ها ی جدیدی را در تایلند بین طرفداران سلطنت مطلقه و حامیان سیستم پارلمانی که به دو جناح تقسیم شده اند بدنبال خواهد داشت. در اثر این درگیرها 45 دفتر رای گیری از 50 دفتر رای گیری فعالیت خود را متوقف کرده اند. یکی از خبرنگاران شبکه اجتماعی بانکوک می نویسد کسانی که مانع رای دادن دیگران هستند و احساس می کنند که از دیگران برترند "نخبگان بانکوک سلطنت طلبان فکر می کنند که توده های روستائی برای حقوق دمکراتیک و دمکراسی هنوز آمادگی ندارند ".

بدنبال این حوادث "یانگ لوک شینا واترا "خواهر تاکسین "نخست وزیر تایلند در دیدار خود با کمیسیون انتخابات اعلام کرد که انتخابات مجلس را برای آرامش به تعویق می اندازد اما رهبر حزب "پویه تایلند" مخالفت خود را با هر گونه به تعویق افتادن انتخابات اعلام کرد و به کمیسیون انتخابات اعلام کرد که در برگزاری انتخابات تصمیمات امنیتی و لازم را رعایت نکردند. دولت از جمعه گدشته  تحت فشار اپوزیسیون و رادیکالیزه شدن و خطر روبرو شدن با  خشونت حالت فوق العاده در بانکوک را اعلام کرده است.

 

 

 

                        راه توده  44    10 بهمن ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت