راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پدیده ای نوین در یونان

حکومت مردمی

علیه دولت رسمی

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

28  در صد بیکاری در یونان و بیکاری 60 در صدی در میان جوانان این کشور، کاهش بیش از 20 در صد دستمزدها طی پنج سال گذشته و یک سلسله فشارهای اجتماعی دیگر که برای یاری رسانی به بانکداران و بانک های یونان علیه مردم این کشور اعمال می شود، زمینه های حضور دوباره خیابانی مردم یونان است.

همه این فشارها نتایج برنامه ریاضت های اقتصادی دیکته شده توسط "ترویکا" اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول است. همه آن ها به فکر بانکداران و سهامداران بزرگ این بانک ها هستند و کسی به فکر مردم نیست.

یونان به زانو در آمده است. بخش دولتی اقتصاد و خدمات اجتماعی فروپاشیده است و بودجه سیاست های بهداشتی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی همچنان سیر نزولی را طی می کند.

این در حالی است که دولت بودجه کشور را هزینه بازپرداخت سرمایه گذاری بانک های غربی و بستن قرار دادهای خرید سلاح های مدرن می کند .

یونانی ها برای نجات هیچ راهی جز ابتکارهای شخصی و گروهی خود ندارند. طرح های نوین شهروندان یونان جوانه می زند.

درحالیکه بیش از 10 درصد جمعیت یونان شهرهای خود را برای زنده ماندن ترک کرده اند مردم با احداث انجمن های متعدد روشهای کشاورزی جمعی ("اشتراکی") را تشکیل داده اند و سازمان های تولید کنندگان و مصرف کنندگان را با روابط پیوسته و محدود در برابر دولت وابسته به ترویکا ایجاد کرده اند. بدین ترتیب یونان می رود که دو دولت داشته باشد. دولتی که مردم خود تشکیل میدهند و دولتی که در برابر مردم است و وابسته به اتحادیه اروپا و این از تازه ترین و بدیع ترین رویدادهای جهان است.

با نابودی سیستم رفاهی که در گذشته 35 صد از مردم یونان را زیر پوشش قرار میداد و با کاهش بودجه بهداشت "بیمارستانها" انجمن های محلی ــ مردمی بیش از 30 مرکز درمانی در محلات فقیرنشین یونان احداث کرده اند و بتدریج با کاهش امکانات بهداشتی و مدیریت ضعیف شده بیمارستانهای دولتی، حتی مردم طبقه متوسط هم برای نیازهای خود به این مراکز بهداشتی - مردمی مراجعه می کنند.

به ابتکار همین انجمن های محلی که "چپ" یونان مبتکر آنست، آشپزخانه های محلی در شهر های مختلف یونان برای سیر کردم شکم مردم تاسیس شده است. در شهرهای "ولس" و در شمال آتن و حومه در "کورنو" و "تم" یک واحد پول که مکمل یورو است به بازار آمده و حوزه های مبادلات "داد و ستد کالا" در بارازهای کشور  ظاهر شده است. اینها همه نشانه  های شکل گیری دولت از پائین علیه دولت از بالاست.

قوانین محلی نوین از طرف مردم تدوین شده است. اقدامات خیریه کلیساهای ارتدوکس برای کمک به مردم گرسنه و فقر زده یونان موثر است، اما برای حل مشکلات اقتصادی این کمک های کلیساها کافی نیست.

حتی "کسب کار" متوسط کشور هم گرفتار بحران شده است و با وجود اینکه کارگران و کارکنان مدیریت بخشی از تعاونی ها را برعهده گرفته اند در اثر کمبود مواد اولیه و سرمایه مورد نیاز  تعاونی ها فعالیت خود را متوقف کرده اند. در یونان اتحادیه کارگران چه سوسیال دمکرات ها و یا اتحادیه کارگران وابسته به حزب کمونیست هر یک به سهم خود برای نجات تعاونی های کارگر فعالیت می کنند. تنها نمایندگان حزب "سیزیزا" یک سوم از بودجه خود را برای همبستگی با جنبش و همه تعاونی ها اختصاص داده است.

با وجود کمک های  سازمان همبستگی کارگران در آتن و جشنواره همبستگی و اقتصادی که در ماه اکتبر در این شهر برگزار شد، هنوز امید به نجات مردم از بحرانی که اقتصاد وابسته به اتحادیه اروپا به همراه آورده کافی نیست. در یونان، اسپانیا، آرژانتین و برزیل موفقیت طرح های نوینی که مردم مبتکر آن شده اند به گسترش آشنائی مردم با این ابتکارات نیازمند است، حتی آموزش مردم ضروری است. شاید این ابتکارها و این دولت از پائین بتدریج در اروپا نیز آغاز شود. بویژه در آندسته از کشورهای اروپائی که بیکاری و فقر بی وقفه گسترش می یابد.

 

http://www.humanite.fr/les-grecs-font-renaitre-leconomie-des-besoins-556503#

 

 

 

 

 

                        راه توده  480     15 آبانماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت