راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 ایران و ج. اسلامی

در چنبره بحران های بزرگ

 

نه تنها حکومت، بلکه ایران در چنبره بزرگترین خطرات خارجی و زمینه وسیع نارضائی در داخل کشور گرفتاراست. قدرت های بزرگ جهانی که هنوز امریکا رهبری آنها را برعهده دارد، در یک بازی دقیق شطرنج سیاسی که مذاکرات اتمی و کشیده شدن پای ایران به جنگ با داعش در منطقه نیز می تواند به هم گره خورده و بخشی از آن محسوب شود، می روند تا نقشه خاورمیانه را تغییر بدهند. حتی با انواع حیله ها و ستایش ها از نیروهای سپاه قدس و تبلیغ فرمانده آن بعنوان علاء الدینی که چراغ جادو دارد، می کوشند ایران به جنگی ورود کند که از هم اکنون می گویند "جنگ دوم" ایران است. یعنی جنگ با عراق "جنگ اول" بوده و جنگ با داعش "جنگ دوم".

حکومت عراق در ضعیف ترین موقعیت خود قرار گرفته و دولت مرکزی سوریه نیز به همچنین؛ و این هر دو، گوشتی اند که از تن جمهوری اسلامی جدا می شوند. ورود ایران به جنگ با داعش می تواند به رویاروئی با ارتش ترکیه و نیروهای تحت حمایت وسیع اقتصادی و تسلیحاتی عربستان منجر شود. شاید سرنوشت مذاکرات اتمی نیز همین قدرت ها بخواهند به نوعی بر سر میز مذاکرات به کشاندن ایران به این جنگ پیوند بزنند که حکومت در باره آن هنوز چیزی به مردم نمی گوید.

در چنین چنبره ای از توطئه های بزرگ خارجی و منطقه ای، در داخل کشور از وحدت و اتحاد خبری نیست و ماشین ناراضی تراشی مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی همچنان در حرکت است و مجلس بدنبال "وزارت چادر سیاه" و کشاندن بسیج به خیابان ها برای افتادن دنبال زن و دختر و جوان مردم است. از نماز جمعه ها تا مجلس و از قوه قضائیه تا دادگاه های ضد انقلابی که هنوز آنها را دادگاه های انقلاب به مردم معرفی می کنند، همه در کار ناراضی تراشی و سرکوب سیاسی و اجتماعی اند. آنها که احمدی نژاد را 8 سال به مردم و مملکت تحمیل کردند و علاوه بر غارت و چپاول کشور، زمینه های تبلیغاتی برای عضو گیری و سازمانیابی امثال داعش را در کشورهای مسلمان با اکثریت گاه مطلق اهل سنت فراهم کردند، هنوز دست بردار نیستند. آنها براین تصورند که با بسیجی که با نفرت مردم روبروست می توانند جنگ دوم را به سرمنزل پیروزی خود در حاکمیت و بدست گرفتن حاکمیت مطلق خویش برسانند. بسیجی که اکثریت آن را بیکاران، حاشیه نشینان فقر زده شهرها و فرماندهان آن را اغلب، اوباش تشکیل میدهند و در اولین چرخش عملی، بخش ساده و مذهبی آن حساب خود را از این بسیج و فرماندهانش جدا خواهد کرد. در سپاه حساب بدنه آن از فرماندهانی که بصورت نوبتی مصاحبه و سخنرانی جنگی می کنند جداست. شریف ترین نیروها و کادرهای مذهبی انقلاب یا در زندان اند و یا در خانه و درانزوا و یا درحصر و حبس خانگی. دولتی که درمحاصره این بحران ها می کوشد حداقل وضع اقتصادی کشور را سر و سامان بدهد، فضای سیاسی و اجتماعی را اندکی بگشاید تا بلکه، از شکسته شدن بیش از این وحدت ملی و قومی و مذهبی در ایران جلوگیری کند، همچنان با کارشکنی ها روبروست. کارشکنی مرتجعین مذهبی، مخالفان اصلاحات، غارتگرانی که به چپاول خود بیش از نجات کشور و حتی نظام می اندیشند. مراسم غدیر خم را آشکار و پنهان با مراسم عمر سوزان به مراسم تقابل با اهل سنت تبدیل می کنند و به پیاده شدن نقشه خاورمیانه نوین امریکا کمک می رسانند. وکیل و وزیر خدمتگذار در زندان اند و یا خانه نشین و رئیس قوه قضائیه رسانه ها را تهدید می کند تا در باره فساد و غارت و چپاول دوران 8 ساله احمدی نژاد که وزیر و وکیل و قاضی، فرمانده سپاه و مرزدار و بانکدارها و مدیران بانک های دولتی در آن سهیم بوده اند چیزی ننویسند. آنچه از هشدارهای هفته های اخیر محمد خاتمی در دیدار و سخنرانی هایش استنباط می شود، بیم و هراس از سرانجام چنین اوضاعی در داخل، منطقه و جهان است. یگانه روزنه گریز از این چنبره، فعلا و در شرایط کنونی، نه خیال خام متکی شدن به بسیج و چادر سیاه و خرافات مذهبی، بلکه سهیم کردن وسیع مردم در سرنوشت خود و کشور است و سپردن صندوق های رای به مردم در دو انتخابات مجلسین شورا و خبرگان از یکسو و شورائی کردن اختیارات رهبر و نظارت این شورا بر انتصابات در نهادهای زیر نظر او از سوی دیگر است. امروز قدرت برای مقابله با بحران داخلی و منطقه ای که تا پشت مرزهای ایران رسیده نه از لوله تفنگ و پر کردن زندان ها، بلکه سهیم کردن وسیع و ملی مردم در حاکمیت و گفتن واقعیات به مردم و آماده سازی آنها برای نجات کشور از شر دو بحران داخلی و منطقه ایست.

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  477  بیست و چهارم مهر ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت