راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نقل از کتاب خاطرات

وزیر دربار شاه

مراجع تقلید در زمان شاه

همان بودند

که در ج.اسلامی بودند و هستند!

 

آیت الله گلپایگانی بیش از آیت الله شریعتمداری و آیت الله مرعشی نجفی، پس از انقلاب 57 سنگ شریعت و فقه را به سینه می زد. نامه های هشدار آمیز به آیت الله خمینی نوشت، در اعتراض به مصوبات مجلس خطاب به مجلسی ها نامه نوشت و نامه "زیر عمامه خمینی علام داس و چکش است" نیز منسوب به اوست. امثال خزعلی و جنتی مریدان او بودند و آقای خامنه ای هم مورد تائید و تکریم وی. به همان اندازه که آیت الله منتظری از وی فاصله داشت و مورد کین و نفرت خزعلی و جنتی و خامنه ای بود.

از جلد هفتم کتاب تازه انتشار یافته "یادداشتهای علم" (1346-1347) به ویرایش علینقی عالیجانی وزیر اقتصاد وقت، که در ایران نیز چاپ سفید و وسیعا تکثیر شده، کمی درباره مراجعی که در مقاله "سقوط پایگاه مراجع در ایران امروز" بخوانید:

 

پنجشنبه 6-7-46

امروز صبح شرفیاب نشدم. به کارهای جاری رسیدم. نماینده آخوندهای قم پیش من آمده بود. واقعا مردمان خود خواه و سالوس و دروغگوئی هستند. گله های بی سر و تهی داشت. جواب دادم. این آقایان فکر نمی کنند دوره آنها تمام شده؟ هنگامی که سیارات به دست بشر گشوده می شود، دیگر بحث آداب مبال رفتن و بر سر آن رساله و یا تز نوشتن مثل اینست که با شتر به مسابقه طیاره بروند. مگر آن که خودشان را با وسائل امروز بیآرایند. اتفاقا اسلام و بخصوص مذهب مقدس شیعه این امر را به آنها میدهد منتها بدبختی این است که اینها به دکان خودشان علاقمندند. گور پدر هر چیز دیگر که هست ولو اسلام و مسلمانی باشد.

 

سه شنبه - 26-10- 46

 

امروز صبح به کارهای جاری رسیدم. باز نماینده آیت الله محمدرضا گلپایگانی آمده بود. همان مزخرفات همیشه را تکرار می کرد که پلیس زن یعنی چه؟ سپاه دانش زن یعنی چه؟ به عرض برسانید این کارها خوب نیست.

گفتم، آقا شیخ این حرفها گذشته. در تمام ممالک اسلامی سپاهی زن هم هست. این مهملات دیگر خریدار ندارد. اینها چه ربطی به اسلام دارد؟ بگو ببینم خودت چه کار داری؟ یکی دو کار خصوصی داشت انجام دادم، راضی شد!

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  466    9 مرداد ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت