راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

انشعاب در حزب

کمونیست ترکیه

 

در حزب کمونیست ترکیه انشعابی روی داده است. ریشه اصلی این انشعار موضع گیری کمونیست های ترکیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور است. بخش از کمونیست های ترکیه بسیار آرمان گرا هستند و به یک قدم پیشروی و کسب حتی یک خاکریز چندان اعتقادی ندارند. برای این بخش رنگ ها بیشتر سیاه و خاکستری و سفید اند که با سایر رنگ ها چندان کاری ندارند، تا آنجا که در وقایع انتخابات 1388 موسوی را "عوامل آمریکا" معرفی کردند و انشعاب اخیر حاصل این گونه تحلیل های نا درست است که سرانجام باعث انشقاق در حزب شد.

وب سایت "حزب کمونیست ترکیه" مدت ها است که به روز نشده و کماکان آخرین نوشته اش در خصوص حادثه معدن ذغال سنگ "سوما" در صفحه اولش باقی است. گروهی به رهبری "کمال اوکیان"  که نقطه نظرهای واقع بینانه ای دارد از حزب کمونیست ترکیه جدا شده اند و یا دیگران از او و همکفرانش در حزب  جدا شده اند و بنام " حزب کمونیست " اعلام مواضع کرده اند. آنها "ترکیه" را از اسم حزب حذف کرده اند تا جدائی خود از بخش دیگر حزب را علنی کنند.

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  485   207 آذرماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت