راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

"یوم الله 9 دی"

شاه هم "یوم الله" زیاد داشت!

 

در سالگرد راهپیمایی رسوا و ساندیسی 9 دی سال 88، ارکستر آشفته شکست خوردگان انتخابات‌ سال‌های اخیر، رسواترین و منفورترین چهره های سیاسی، مطرودترین روحانیان حکومتی، کم خردترین و جاه طلب ترین سران نظامی و سپاهی، مداحان و لات ها و اراذل و اوباش عربده کش، غوغای گوشخراشی به راه انداخته و یکسره "فتنه"‌ را محکوم و "یوم الله" 9 دی را مدح و ثنا گفتند.

خود ترکیب زشت آن کسانی که این روزها در مجلس و نماز جمعه‌ها و جلسات فرمایشی و همایش های نمایشی به تمجید از 9 دی پرداختند و به موسوی و کروبی تاختند به اندازه کافی گویای واقعیت جنبش سبز از یکسو و ماهیت راهپیمایی ساندیسی 9 دی از سوی دیگر است. کاش لااقل یکی دو شخصیت خوشنام و با وجهه در میان این جمع یافت می شد تا "یوم الله" این چنین یتیم چهره ای آبرومند نباشد.

در تاریخ معاصر ایران این نخستین بار نیست که جنبش‌ها و حرکت‌ها نام های مختلف، یکی از سوی مردم و دیگری از سوی حکومتگران به خود می گیرند. شاه نیز هرگز از لفظ کودتا برای 28 مرداد استفاده نکرد، آن را "قیام شاه و ملت"‌ می نامید. قیام 15 خرداد را "فتنه سرخ و سیاه" نامگذاری کرده بود. طی سال ها تمام بوق های تبلیغاتی حکومتی بر طبل "قیام شاه و ملت" و "فتنه سرخ و سیاه" کوبیدند، در حالیکه مصدق ها در حصر بودند و آیت الله خمینی ها در تبعید، بدون آنکه اجازه داشته باشند از خود و از تاریخ دفاع کنند و پاسخ بگویند. اما نه با گذاشتن نام "قیام ملت"‌ بر کودتای 28 مرداد ماهیت آن کودتا تغییر کرد و نه با زدن برچسب فتنه به قیام 15 خرداد، واقعیت آن قیام دگرگون شد.

ظاهرا تاریخ چنان نوشته شده که هیچ حکومتی از سرنوشت پیشینیان خود درس نمی گیرد، یا به اندازه کافی درس نمی گیرد. رسواترین چهره های حکومتی با تقلید از شاه در همه زمینه ها می خواهند از او هم جلو بزنند، ولی اینگونه سرنوشت خود را به سرنوشت او نزدیک تر می کنند.

می گویند و بدرستی می گویند که مردم آنقدر که از بی عدالتی شکنجه می بینند، از فقر و ناداری رنج نمی کشند. آنچه تبلیغات حکومتی درباره فتنه و 9 دی را بیش از هر چیز در نزد مردم مشمئز کننده و نفرت آور کرده است بی عدالتی است که در پشت آن پنهان است. صدها و هزاران ساعت تبلیغ و توهین و افترا و دروغ علیه موسوی و کروبی بدون آنکه به آنها ده ثانیه فرصت دفاع داده شود. همین یک دلیل برای بی اعتباری همه این دروغ ها و ناروایی‌ها میان مردم است. 9 دی به نماد انحطاط، کم خردی و ضعف حکومت تبدیل شده است. حکومت در جاده ای گام گذاشته که اکنون نه راه پیش دارد و نه راه پس.    

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  487   11دیماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت