راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تحلیل حزب

کمونیست فرانسه

از نتایج انتخابات این کشور

اومانیته- ترجمه و تدوین آذرنگ

 

انتخابات منطقه ای و مهم فرانسه پایان یافت و برخلاف خیز بلندی که حزب جبهه ملی به امید پیروزی مهاجم ترین جناح راست فرانسه برداشته بود، نتایج نهائی به شکست این حزب منجر شد. حزب جبهه ملی در مرحله اول انتخابات محلی به پیروزی غافلگیر کننده ای دست یافته بود اما در مرحله دوم با شکست مطلق روبرو شد.

 

نتایج دور دوم انتخابات منطقه ای که حزب جبهه ملی به رهبری لوپن در آن شکست خورد به دلیل  بسیج و مشارکت - تقریباً 9 درصد بیشتر از دور اول- رأی دهندگان بود.

رأی دهندگان فرانسوی که از نتایج مرحله اول این انتخابات شگفت زده و  وحشت زده شده بودند برای مرحله دوم بسیج شده و جلوی پیروزی جبهه ملی فرانسه را گرفتند.

حزب کمونیست یکشنبه گذشته مبارزه علیه جبهه ملی حزب افراطی ناسیونالیست  لوپن را اعلام کرد  و پس از اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات از شکست جبهه ملی فرانسه ابزار خرسندی کرد.

حزب کمونیست فرانسه اعلام کرد: ما از یک سرمایه عظیم مردمی برای آینده در مقابل ایده و سیاست جبهه ملی با نتایج این انتخابات برخوردار هستیم. البته نباید خطر جدی این حزب را در آینده فراموش کرد. آنچه در دور اول انتخابات رخ داد باعث تاسف و هشدار دهنده بود.

شمار زیادی از نمایندگان حزب کمونیست فرانسه در انتخابات منطقه ای انتخاب شدند که بزودی مدیریت برخی استانهای فرانسه را برعهده خواهند گرفت. در مناطق بزرگی  مانند  "پاد کله" که بیکاری بر آن حاکم است کمونیست ها به پیروزی دست یافتند.

احزاب راست فرانسه توانستند با شعارهای خارجی ستیزی و اسلام هراسی در هفت استان از 13 استان پر جمعیت و بزرگ کشور پیروز شوند.

همانگونه که حزب کمونیست فرانسه اعلام کرد: تصور ما از نتایج انتخابات خلاف نظر حزب سوسیالیست  که اکثریت آراء را در این مناطق داشتند بود.

غیر از استان "الزاس" چپ فرانسه در 6 استان در شرق فرانسه پیروز شد. یعنی مناطقی که خدمات اجتماعی در آنها بسیار ضعیف است و فقر و بیکاری بر آن حاکم.

از جمله درس های انتخابات منطقه ای فرانسه آشکار شدن چهره واقعی سندیکای کارفرمایان بود که با تمام قدرت پشت جبهه ملی ایستاد. یعنی از راست ترین جناح سرمایه داری فرانسه.

گرایش بی وقفه حزب سوسیالست فرانسه به راست و تلاش این حزب برای تحمیل برنامه ریاضت اقتصادی به مردم این کشور، پایگاه سنتی آنها در جامعه فرانسه را بشدت متزلزل کرده و کاهش داده است. این وضع چنان بود که بسیاری از اعضای حزب سوسیالیست فرانسه برای جلوگیری از پیروزی جبهه ملی ناچار شدند به دیگر احزاب دست راستی رای بدهند تا بلکه بتوانند جلوی پیروزی جبهه ملی را بگیرند.

حزب کمونیست فرانسه در ارزیابی خود از این انتخابات معتقد است:

 

نتایج انتخابات گرچه به شکست جبهه ملی انجامید اما نتایج مرحله اول یک فاجعه بود. فاجعه ای که باید چپ و کمونیست ها و سوسیالیست ها را تکان بدهد. گرچه نیروهای چپ و سوسیالیست ها و حزب کمونیست در 5 منطقه (ایل دو فرانس، نرماندی، پیرنه میانه، لانگرک و روسیون و جزیره کرس و اوران دو الپ) پیروز شدند.  نتایج این انتخابات را باید  بطور عمیق تجزیه و تحلیل کرد زیرا روندی که در جامعه طی می شود به سود نیروی کار و زحمت در کشور ما نیست.

ما وضع کنونی و رشد جبهه ملی و راست ترین نیروهای سرمایه داری را ناشی از سیاست های فرانسوا اولاند و مانوئل والس رئیس جمهور و نحست وزیر فرانسه می دانیم. بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر فرانسه سایه افکنده است. این دولت است که باید به مردم پاسخ بدهد که چرا آراء مردم به سوی راست ترین جناح سرمایه داری فرانسه گرایش پیدا کرد. سیاست های اقتصادی و نئولیبرالیستی دولت نقش اساسی را در بحران کنونی جامعه دارد. کمونیستها مانند گذشته به مبارزه خود علیه راستگرایان و راست افراطی با هدف استقرار یک برنامه نوین و مترقی اقتصادی با  اولویت های اجتماعی و اقدامات فوری را برای منزوی کردن جبهه ملی، احزاب راست و حزب سوسیالیست دنبال خواهد کرد تا بتوان فرانسه را از بن بست رها کرد.

 

Régionales : Déclaration de Pierre Laurent

Les résultats du second tour des élections régionales sont marqués par le sursaut de mobilisation des électrices et des électeurs, avec près de ...

pcf.fr

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  532   26 آذر ماه  1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت