راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

نگاه راه توده

به رویدادها

همیشه صریح

و آشکار بوده

 

 

 

درباره  انتخابات می گویند اگر ما از هم اکنون بگوییم که باید در انتخابات شرکت کرد یا برای شرکت در آن آماده شد، در آنصورت رژیم با اطمینان به شرکت نیروها در انتخابات تحت هر شرایط، عملا انتخابات را به ارتجاعی ترین شکل برگزار خواهد کرد. براساس این دیدگاه باید تا روز آخر یا نزدیک به انتخابات صبر کرد و سپس با دیدن شرایط تصمیم به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات گرفت. در آنصورت این پرسش مطرح می شود که نقش ما و تحلیل سیاسی ما و اصولا وجود حزب به چه معناست.

ما یک تحلیل و درک عمومی از اوضاع سیاسی داریم که براساس آن می دانیم که به هر حال، اگر ماجراجویی بزرگی روی ندهد، در ایران انتخابات برگزار خواهد شد و تناسب قوای سیاسی و اجتماعی اجازه نخواهد داد که این انتخابات یکسره بسود جناح راست برگزار شود یا در آن تقلب های بزرگ صورت بگیرد. به هر حال برگزار کننده انتخابات دولت روحانی است و حداقل حامیان دولت و طرفداران "اعتدال" را نمی توان کنار زد یا باید کنار زدن آنان را برای حاکمیت بسیار دشوار کرد. بنابراین، بدون اینکه فعلا بتوانیم بگوییم در انتخابات قطعا شرکت می کنیم یا نه و به چه کسانی رای خواهیم داد، خود را برای شرکت در انتخابات با تمام نیرو آماده می کنیم و می کوشیم بیشترین فشار را از هم اکنون برای انتخابات هر چه آزادانه تر یا بیطرفانه تر ممکن به عمل آوریم. روشی غیر از این می شود روش "نامه مردم" یعنی تا هفته قبل از انتخابات علیه انتخابات و موسوی یا روحانی تبلیغ کرد و گفت موسوی و احمدی نژاد، یا روحانی و جلیلی با هم فرقی ندارند و وقتی معلوم شد میلیون ها تن مستقل از آنها، بدون کوشش آنها، خلاف کوشش آنها، به خیابان ها آمدند و خود را برای انتخابات آماده کردند، بیانیه ای چند پهلو صادر کرد که هر اتفاقی پس از انتخابات افتاد بتوان آن را توجیه کرد. این روش توده ایها نیست. ما می خواهیم سازنده انتخابات آینده باشیم، بر آن اثر بگذاریم. ممکن است به نتیجه برسیم، ممکن است نرسیم ولی کوشش خودمان را می کنیم. ما برای آنکه بیانیه انتخاباتی مان را طوری چند پهلو بنویسیم که هر اتفاقی افتاد قابل توجیه باشد وارد عرصه سیاست نمی شویم. اثرگذاری بر انتخابات هم آن نیست که حکومت را از تحریم انتخابات بترسانیم. آنها از خدایشان است که مردم انتخابات را تحریم کنند. آن را به حساب نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و دولت روحانی خواهند گذاشت و زمینه سقوطش را فراهم خواهند کرد. مانند عدم شرکت مردم در انتخابات شوراها در دوران خاتمی که زمینه سقوط اصلاح طلبان را فراهم کرد. اینان تا روز انتخابات هم به هر ترفندی متوسل خواهند شد که مردم شرکت نکنند و فشارهایی هم که از هم اکنون به بهانه نفوذ و نهی از منکر و غیره می آورند با هدف کاهش مشارکت مردم در انتخابات است.

اگر کسانی تصمیم دارند آنچه در دوران انتخابات موسوی و سپس روحانی کردند در انتخابات اسفند ماه هم تکرار کنند و از هم اکنون بیش از آنکه به سرنوشت انتخابات بیاندیشند به بیانیه انتخاباتی می اندیشند خود دانند. همین تفاوت راه توده است با دیگر نیروهای سیاسی و از جمله با نامه مردم. کسی از راه توده بیانیه انتخاباتی نمی خواهد چون ذره ذره فعالیت ما و سطر سطر نوشته های ما، بیانیه انتخاباتی مان هم هست. امروز یک چیز را نمی گوییم، در بیانیه انتخاباتی مان چیزی دیگر را بنویسیم. همین که امروز درباره مواضع نامه مردم در انتخابات شک و تردید  و بحث وجود دارد و عده ای نمی دانند که نامه مردم دقیقا درباره انتخابات های مختلف بالاخره چه گفته است نتیجه این وضع است. در حالیکه هیچکس در مورد مواضع راه توده در انتخابات های مختلف پرسش و تردید ندارد. این درسی است که ما از تاریخ حزب توده ايران آموخته ایم: " ورود به صحنه برای ایجاد تغییرات و داشتن روشن ترین و صریح ترین مواضع برای وسیعترین توده های مردم. "

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  532   26 آذر ماه  1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت