راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پنجره برای بازگشت
اسلامگرایان در تونس باز شد

اومانیته- ترجمه م. الف آذرفریتاش

 

 

"السبسی" با اکثریت نسبی مجلس تونس رئیس جمهور این کشور شد و محبوب اسلامگرایان النهضه "حبیب السید" نخست وزیر جدید تونس تعین گردید. فردی که سابقه طولانی و قدیمی به عنوان مرد در

"سایه" را دارد. وی در گدشته مقامات مهمی را در دوران دیکتاتوری بن علی داشته است. از جمله وزیر کشاورزی و انرژی. بویژه که وی وزیر کشور بین سالهای 1997ــ2001 بود که زمان تاریک برای نیروهای دمکرات در دوران بن علی شمرده می شود. او در مقام وزیر کشور، دولتی در "درون دولت "که شبکه قوی اقتصادی را ایجاد و اداره می کرد. در دوران انقلاب در ژانویه 2011 در تونس که سقوط بن علی را همراه داشت وی هنوز در لژ رژیم در حال تحول "دوران گذار" در صحنه سیاسی حضور داشت. بعد از اتهامات وزیر کشور در مارس 2011 به افرادی که در دوران بن علی مقامات مهمی را در صحنه سیاسی برعهده داشتند، حبیب السید بدون جاذبه اما چون ملوان کشتی در حال غرق در امان ماند. زمانی که اسلامگرایان با کمک مالی و حمایت ترویکا "صندق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا" به قدرت رسیدند وی مشاور امنیتی نخست وزیر "حمادی جبالی" بود. اسلامگرائی که در ماه مارس سال 2013 با ترور رهبر نیروهای چپ "شکری بلعید" مجبور به استعفاء شد.

انتصاب وی حاکی از باز گشت "شیوه های قدیمی" حکومتی در تونس است. کابینه در سایه وی که تمام "نخ" های کاخ "کارتاژ" به آن متصل است اکنون رسمیت می یابد و علنی می شود.

حبیب السید حتما به صندوق بین المللی پول وعده بازگشت به خطوط اعتباری را داده است. برنامه ریاضتی که تونس را در فشار "اصلاحات " و دستورات تحمیلی صندوق بین المللی پول در دوران طولانی "دوران گذار" قرار می دهد. وی همچنین برای قانون کار جدید و قوانین دیگر نیاز به وام از متحدان لیبرال دارد. رئیس دولت جدید تونس در صفحه فیسبوک خود وعده یک دولت "وحدت ملی" در ورای اختلافات ایدئولوژیک را داد. رهبران النهضه سریعا به وی پاسخ دادند. سخنگوی النهضه "زیاد لاحاداری" گفت " اگر دولت جدید به النهضه پیشنهاد مقام و منصبی را بدهد مایل به گفتگو هستیم".

http://www.humanite.fr/tunisie-habib-essid-dun-regime-lautr

Tunisie. Habib Essid, d’un régime à l’autre

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  488   18دیماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت