راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جدائی و انشعاب

در حزب کمونیست ترکیه

بهزاد دولت آبادی

 

حزب کمونیست ترکیه در تابستان گذشته دو شقه شد که در اصل این دومین انشعاب در تاریخ حزب کمونیست ترکیه است.  حزبی که ریشه اش باز می گردد به سال 1921 و اتفاقا چند روز پیش سالروز مرگ عجیب بنیانگذار آن "مصطفی صبحی" و 14 رفیقش در آبهای دریای سیاه بود. یکی از دلایل اصلی انشعاب اخیر گویا موضع گیری کادرهای کمیته مرکزی در خصوص جنبش سبز ترکیه موسوم به "گزی" بود و دلیل دیگری که عنوان نمی کنند موضعگیری حزب در خصوص انتخابات ریاست جمهوری است.

البته امیال فردی در این جدایی کمتر نمود دارد. بخش جدا شده از حزب، خود را "حزب کمونیست" اعلام کرده است، بی  آنکه نام کشور ترکیه را در آن ذکر کند. بخش دوم خود را "حزب کمونیست خلق ترکیه" اعلام کرده است. مقالات و تفسیرهائی از سوی این حزب منتشر می شود که زبان آن برای مردم عادی غریبه است. برخلاف حزب کمونیست که زبانش تا حدودی نزدیک به زبان توده مردم است.

"حزب کمونیست" ترکیه چند روز پیش گفتگوی جالبی با یکی از اعضای کمیته مرکزی "حزب کمونیست یونان" که مسئول بخش روابط بین المللی آن حزب است انجام داد. آن عضو رهبری حزب کمونیست یونان که "الی سیوس واگناس" نام دارد، در سالن فرهنگی "ناظم حکمت" در استانبول پشت میز گفتگو با حزب کمونیست نشست که در اولین فرصت 20 دقیقه از این گفتگو را به فارسی برگردانده و جهت انتشار ارسال می کنم.

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  492   16 بهمن 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت