راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

"ترور در تونس"
از ترور رهبران
چپ آغاز شد!

تدوین و ترجمه م. ا. آذرفریتاش
 

تونس با عواقب وخیم اقدامات تروریستی روبرو است. دولت این کشور که زیر فشار عملیات تروریستی گروه های اسلامگرا قرار دارد، محاکمه متهمان به ترور "بلید شکری" رهبر چپ و بنیانگذار جبهه ملی تونس و دبیر کل جنبش میهن پرستان دمکراتیک این کشور را آغاز کرد. این محاکمه را میتوان تلاش دولت این کشور برای حفظ دمکراسی شکننده تونس دانست.
وکیل پرونده ترور شکری می گوید: محاکمه متهمان به ترور بلید شکری همزمان شد با آغاز موج خونین در تونس و اکنون برای مردم تونس مهم است که ببینند دادگاه برای متهمان این ترور چه حکمی صادر می کند و آیا این دادگاه سرآغاز مقابله قانونی با تروریسم است؟
نیروهای رادیکال مذهبی در حال خفه کردن اراده دمکراتیک در تونس می باشند. شش ماه بعد از ترور بلید شکری و محمد برهمایی یکی دیگر از چهره‌های برجسته جبهه مردمی تونس که روز 25 فوریه 2015 به قتل رسید در اوج شادی مردم برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری "بن علی" ترور شدند اکنون تونس با اقدامات تروریستی تازه ای روبروست. ترورهائی که علاوه بر ضربه به دمکراسی این کشور، اقتصاد وابسته به صنعت توریسم را در تونس در تنگنای شدید قرار میدهد.
امروز برای مردم تونس این سئوال مطرح است که چگونه دستگاه امنیتی دولت اسلامگرای این کشور نتوانسته جلوی ترور اسلامی را بگیرد؟
آیا تروریست ها توانسته اند به داخل نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس نفوذ کنند؟ مردم امروزمتقاعد شده اند که حزب اسلامی به رهبری "راشد غنوشی" خود موجب پرورش ترور و تشویق آن شده است.
آیا حزب "النهضه" و جنبش های تروریستی مانند "النصار الشریعه" نزدیک به القاعده شاخه ای از اسلامگرایان حاکم در تونس نیستند؟
وقتی رهبران اقدامات تروریستی گذشته بعد از گذراندن چند سال زندان توسط دولت آزاد می شوند، آیا اکنون نباید وزیر کشور دوره حاکمیت "النهضت" پاسخگوی ترورهای کنونی باشد؟ برای نمونه؛ چرا "ابو ایاد" در خیابان های پاتخت آزاد می گردد؟ فردی که مردم معتقدند او اگر در حملات تروریستی اخیر هم نقش مستقیم نداشته، از آن با اطلاع بوده است.
زیر همین فشارهاست که محاکمه ترور بلید شکری زیر نگاه مستقیم مردم قرار گرفته و آنها رفتار دادگاه با این پرونده را عزم استوار و یا نااستوار دولت در مقابله با تروریسم میدانند.
مردم تونس می خواهند بدانند ترور "بلید شکری" چگونه روی داد و چرا ابتدا متهمان توانستند فرار کنند و به چه دلیل مدتی بعد بدست پلیس کشته شدند. آیا این خود تلاشی نبود در جهت حفظ شبکه های تروریستی اسلامگرا در تونس؟
این دادگاه نشان خواهد داد که دولت این کشور عزم مقابله واقعی با ترور را دارد یا همچنان می خواهد چشم بر واقعیات ببندد. آیا پلیس توان و عزم مقابله با تروریست های اسلامی را دارد؟
مردم نگران تبدیل شدن تونس به فاجعه لیبی اند. کشوری در همسایگی تونس که از بعد از قتل رهبر آن معمرقذافی عملا دیگر دولتی بر آن حاکم نیست و شرکت های نفتی و گروه های اسلامی هر کدام تکه ای از آن را مانند شکار آهو به دندان گرفته اند.
یک راننده تاکسی در شهر "سوس" میگوید: داعش اکنون به تنها منبع در ‌آمد تونس، یعنی گردشگری حمله کرده است و روزی ما در خطر است. دولت می گوید اجازه نمی دهد پرچم های سیاه درکنار پرچم ملی تونس قرار گیرد. اما باور مردم این نیست و نگرانند.
http://www.humanite.fr/meurtre-de-chokri-belaid-le-proces-test-578245
 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده 510 - 11 تیرماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت